งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค

2 ที่ตั้ง  ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

3 สภาพห้อง

4

5 การติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ด้าน Hardware

6

7 Application Software ประกอบด้วย  Microsoft Windows 8  Microsoft Office  Microsoft Server  โปรแกรม DIGITAL LIBRARY  โปรแกรมบริหารจัดการสื่อ  ระบบโปรแกรมการบริหารจัดการกล้อง IP  ระบบโปรแกรมบริหารศูนย์ลูกข่าย

8  ระบบลงทะเบียน  ระบบการพัฒนาตนเอง  ระบบการสอบวัดความรู้  ระบบการบริการในศูนย์  ระบบการติดตามและประเมินผล  ระบบการประชาสัมพันธ์ Application Software ประกอบด้วย

9 เครือข่าย Internet ติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT แพกเกจ Business (plus) Fix 1 IP (/32) 30/10 Mbps. (IP 134.236.244.27)

10 การจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการกระจาย สัญญาณผ่านอุปกรณ์ไร้สาย และสาย LAN  Server ระบบ Streaming  ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  Server เชื่อมต่อสัญญาณ Conference  ระบบกล้องวงจรปิด  วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน

11 รูปแบบของศูนย์ เป็นลักษณะ One Stop Service ประกอบด้วย  ด้านการบริการ  ด้านการสนับสนุน  ด้านการพัฒนา

12 คณะกรรมการศูนย์  ฝ่ายอำนวยการ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรม  ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์  ฝ่ายวางแผน/พัฒนาและติดตาม ประเมินผล

13

14 การใช้งาน www.TepeOnline.org

15 การใช้งาน www.TepeOnline.org

16 การใช้งาน www.TepeOnline.org

17 การใช้งาน www.TepeOnline.org

18 การใช้งาน www.TepeOnline.org

19 การใช้งาน www.TepeOnline.org

20 การใช้งาน www.TepeOnline.org

21 การใช้งาน www.TepeOnline.org

22 การใช้งาน www.TepeOnline.org

23 การใช้งาน www.TepeOnline.org

24 การใช้งาน www.TepeOnline.org

25 การใช้งาน www.TepeOnline.org

26 การใช้งาน www.TepeOnline.org

27 การใช้งาน www.TepeOnline.org

28 การใช้งาน www.TepeOnline.org

29 การใช้งาน www.TepeOnline.org

30 การใช้งาน www.TepeOnline.org

31 การใช้งาน www.TepeOnline.org

32 การใช้งาน www.TepeOnline.org

33 การใช้งาน www.TepeOnline.org

34 การใช้งาน www.TepeOnline.org

35 การใช้งาน www.TepeOnline.org

36 การใช้งาน www.TepeOnline.org

37 การใช้งาน www.TepeOnline.org

38 การใช้งาน www.TepeOnline.org

39 การใช้งาน www.TepeOnline.org

40 การใช้งาน www.TepeOnline.org

41 การใช้งาน www.TepeOnline.org

42 การใช้งาน www.TepeOnline.org

43 การใช้งาน www.TepeOnline.org

44 การใช้งาน www.TepeOnline.org

45 สรุปขั้นตอนในการใช้งานระบบ TEPEOnline 1. เลือกวัตถุประสงค์ มี 6 วัตถุประสงค์ 2. สมัครสมาชิก ในแต่ละจุดประสงค์ (สมัครเพียงครั้งเดียวใช้ได้ทุกจุดประสงค์) @ รอผู้ดูแลระบบของศูนย์ฯ อนุมัติสมาชิก @ 3. ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่เลือก 4. สมัครสอบเลื่อนวิทยะฐานะ

46 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google