งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย. ประวัติของบริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย. ประวัติของบริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย

2 ประวัติของบริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดยแปลงสภาพ มาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ทีโอที นับเป็นองค์กรที่ วางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมไทยมาเป็น ระยะเวลากว่า 59 ปี ด้วย ประสบการณ์อัน ยาวนาน ทีโอที พร้อมให้บริการสื่อสาร โทรคมนาคมแบบครบวงจรตอบสนองความ ต้องการครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับ ความพึงพอใจสูงสุด

3 วิสัยทัศน์ – มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสาร โทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ พันธกิจ – ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ – ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ – สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารของประชาชน

4 วัตถุประสงค์ – ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการจากเราเป็นอันดับ แรก – ให้บริการสาธารณะอย่างเหมาะสมกับการ เปลี่ยนแปลงของตลาด – ให้สิ่งที่เหมาะสมกับสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม – ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงาน และ ผู้ถือหุ้น – หาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่าง ประเทศ

5 ลักษณะของงานของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย ทำหน้าที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุก ประเภททั้งในและระหว่างประเทศ ผ่าน บริการต่างๆ ทั้งทางสายโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่

6 งานที่ได้รับมอบหมาย 1. บริการลูกค้าด้านต่างๆ ทำเรื่องติดตั้ง, ยกเลิก, เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น อินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้า ตรวจสอบยอดค้างชำระให้ลูกค้า ตรวจสอบ Modem Router ADSL เพื่อทำการเครมให้ ลูกค้า และบริการด้านอื่นๆ

7 2. รับแจ้งปัญหาการใช้งานเลขหมายหรือ อินเตอร์เน็ต ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อินเตอร์เน็ต วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น เพื่อ ช่วยให้มีความรวดเร็วในการดำเนินการซ่อมแก่ พนักงานช่าง

8 3. รับเรื่องขอติดตั้งอินเตอร์เน็ต Fttx ( ใยแก้วนำ แสง ) ของลูกค้า

9 4. เพิ่มข้อมูลลูกค้าลงระบบ GIS(Geographic Information System) เพื่อให้รู้พิกัดที่ตั้งของ ลูกค้า เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางของพนักงาน ช่าง

10 5. จัดการอุปกรณ์ ONU (Optical Network Unit) ที่ใช้ติดตั้ง อินเตอร์เน็ต Fttx ตั้งแต่เริ่ม ลงทะเบียน Serial Number ของอุปกรณ์ จนถึง แจกจ่ายอุปกรณ์ให้ช่างดำเนินการให้ลูกค้าใน ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การติดตั้ง การเคลม อุปกรณ์ เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ที่เบิกมามีการสูญหาย และง่ายแก่การเบิกอุปกรณ์ครั้งต่อไป

11 ปัญหาและอุปสรรคในการ ฝึกงาน 1. เนื่องจากมีพนักงานด้านบริการที่น้อย จึงทำ ให้มีภาระงานในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น 2. คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานเป็นรุ่นล่าหลัง และมี ไวรัส ทำให้การทำงานมีความล่าช้า 3. โดยส่วนตัวไม่มีทักษะการพูดคุยกับลูกค้า ทำ ให้บกพร่องต่อหน้าที่บริการ 4. ในแต่ละวันมีงานที่ได้รับมอบหมายจำนวนมาก ทำให้การทำงานมีความล่าช้า

12 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน 1. ความอดทน 2. ความรอบคอบ 3. ความมีวินัย 4. ประสบการณ์จากการทำงานจริง 5. หัวใจบริการ

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย. ประวัติของบริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google