งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Septic shock part 1 Septic shock part 2. การคำนวณ dose ยา vasopressors และ inotropic drugs Ordering the following drug in practical use (Patient’s BW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Septic shock part 1 Septic shock part 2. การคำนวณ dose ยา vasopressors และ inotropic drugs Ordering the following drug in practical use (Patient’s BW."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Septic shock part 1 Septic shock part 2

2 การคำนวณ dose ยา vasopressors และ inotropic drugs Ordering the following drug in practical use (Patient’s BW is 50 kg) Norepinephrine dose 5 mcg/min Epinephrine dose 0.5 mcg/kg/min Dopamine dose 10 mcg/kg/min

3 สูตรการคำนวณ Dose = ขนาดยาที่ต้องการ หน่วยเป็น mcg/kg/min Drug conc = ความเข้มข้นของยาที่ผสม = ? mg/mL Rate = อัตราเร็วของสารละลาย หน่วยเป็น mL/h. BW = นำหนักตัวเป็น กิโลกรัม

4 การผสมยา norepinephrine (NE) NE 4 mg in 5%DW 250 mL via peripheral line NE 4 mg in 5%DW 125 mL via central line ระมัดระวังการเกิด extravasation ออกนอกหลอด เลือด ซึ่งอาจทำให้เกิด necrotizing fasciitis Dose = 2-30 mcg/min

5 Norepinephrine dose 5 mcg/min via peripheral line Order: norepinephrine 4 mg in 5%DW 250 mL IV drip 19 mL/h

6 Epinephrine dose 0.5 mcg/kg/min Order: epinephrine 10 mg in 5%DW 100 mL IV drip 15 mL/h

7 Dopamine dose 10 mcg/kg/min Order: Dopamine 250 mg in 5%DW 125 mL IV drip 15 mL/h


ดาวน์โหลด ppt Septic shock part 1 Septic shock part 2. การคำนวณ dose ยา vasopressors และ inotropic drugs Ordering the following drug in practical use (Patient’s BW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google