งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคงตัวของยาฉีดหลังผสม / วิธีบริหารยา และสารละลายเจือจางที่เหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคงตัวของยาฉีดหลังผสม / วิธีบริหารยา และสารละลายเจือจางที่เหมาะสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคงตัวของยาฉีดหลังผสม / วิธีบริหารยา และสารละลายเจือจางที่เหมาะสม
โดย ภญ.ณัฐกาญจน์ สิทธิองอาจ

2 Acetylcysteine Antidote ยา paracetamol
IV infusion only 300 mg/kg แบ่งให้ 3 ครั้ง 150 mg/kg ผสม D5W 200 ml infused นานกว่า 60 นาที 50 mg/kg ผสม D5W 500 ml infused นานกว่า 4 ชม. 100 mg/kg ผสม D5W 1000 ml infused นานกว่า 16 ชม.

3 Amoxicillin+clavulanic acid 1.2 g
1 vial ละลายด้วย SWFI 20 ml ควรใช้ทันทีหลังละลายแล้ว หรือไม่เกิน 20 นาที IV push 3-4 นาที IV infusion : 1 vial ผสมกับ NSS 100 ml drip in นาที หลังผสมแล้วเก็บได้ไม่เกิน 3ชม.

4 Ampicillin 1 ชม.ที่อุณหภูมิห้อง4ชม.ในตู้เย็น **แนะนำให้ผสมยาใน NSS
หลังละลายผงยาเก็บได้ 1 ชม.ที่อุณหภูมิห้อง4ชม.ในตู้เย็น IV push : เฉพาะขนาดยา mg ละลายใน SWFI 5 ml pushนานกว่า 3-5นาที IV infusion : ขนาดยา≤1g ผสม NSS ml ขนาดยา>1g ผสม NSS 100 ml Drip นานกว่า 15 นาที **แนะนำให้ผสมยาใน NSS ไม่ควรผสมในสารละลาย Dextrose เนื่องจากความคงตัวของยาจะลดลง หลังผสมยาเก็บได้ 8 ชม.ที่อุณหภูมิห้อง,48ชม.ในตู้เย็น

5 Cefazolin 1g/vial IV infusion : ขนาดยา ≤2g ผสม D5W,NSS 50-100 ml
Drip นานกว่า 30 นาที IV push : ละลายผงยาด้วย SWFI 5 ml และ pushช้าๆนานกว่า 5 นาที หลังผสมยาเก็บได้24 ชม.ที่อุณหภูมิห้อง

6 Ceftazidime1 g/vial IV push
1 g ละลายผงยาด้วย SWFI 10 ml นานกว่า 3-5 นาที IV drip ผสม D5W,NSS ml นานกว่า นาที หลังละลายแล้วคงตัว 12 ชม.ที่อุณหภูมิห้อง,3 วันในตู้เย็น

7 Ceftriaxone แนะนำให้ IV infusion
ขนาดยา ≤2 g ผสมNSS,D5W 100 ml นานกว่า 30 นาที (เพื่อลดอาการข้างเคียงของยาเรื่อง คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ) หลังผสมยาแล้วเก็บได้ 24 ชม.ที่อุณหภูมิห้อง,3วันในตู้เย็น

8 Ceftriaxone ควร push หรือ drip ดี???
จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จาก Drug information handbook วิธีการบริหารยาที่เหมาะสมที่แนะนำคือ i.m. และ iv infusion และความเข้มข้นที่แนะนำ คือ 10 mg/ml – 40 mg/ml หาก push หลังละลายผงยาแล้ว ความเข้มข้น คือ 100 mg/ml

9 ยา Ceftriaxone นั้นจัดเป็นยาที่ผู้ป่วยสามารถทนต่อการใช้ยาได้ดี อย่างไรก็ตามระหว่างรักษาด้วยยานี้ก็อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถหายได้เองหรือหายได้เมื่อหยุดใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์ที่มีรายงานเกิด มีได้หลายอย่าง ดังนี้ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย (หรือไม่ต่ำกว่า 1%) ได้แก่ อาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร (เกิดประมาณ 2%) ได้แก่ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เยื่อบุเมือกในปากอักเสบ (stomatitis) และลิ้นอักเสบ (glossitis) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้ไม่บ่อย (พบได้มากกว่า 0.1%-น้อยกว่า1%) ผื่นแพ้ คัน ผื่นลมพิษ บวม และอาจพบ erythema multiforme, Stevens Johnson Syndrome และ TEN ได้ ภาวะ Phlebitis มีรายงานเกิดน้อยกว่า 1% ในรายที่ได้รับ Ceftriaxone แบบฉีด มีรายงานพบอาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ จากยา Ceftriaxone น้อยกว่า 1% เช่น ภาวะเหงื่อออก หน้าร้อนแดง ปวดมึนศีรษะ เชื้อราในปาก (oral candidiasis) และเชื้อราในช่องคลอด (candidal vaginitis)

10 “พบรายงานว่าในรายที่ได้รับยาขนาด 2 กรัมแบบ push มากกว่า 5 นาที (โดยไม่ตั้งใจหรือโดยพลั้งเผลอ) ทำให้เกิดอาการสั่นสะท้าน กระวนกระวาย อยู่ไม่สุข เหงื่อแตก รูม่านตาขยายและใจสั่น ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์นี้จะไม่เกิดหากฉีดยาเข้า iv infusion โดยใช้เวลามากกว่า 30 นาที ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต”

11 Clindamycin ห้าม IV Push ขนาดยา ≤ 300 mg ผสม NSS,D5W 50 ml
IV infuse นานกว่า 10 นาที ขนาดยา > 300 mg NSS,D5W ml IV infuse นานกว่า 20 นาที ความเข้มข้นไม่เกิน 18 mg/ml ห้าม IV push

12 Cloxacillin ห้าม IV push ควรให้ IV infusion ช้าๆ ลด อาการ
ปวดและป้องกันการเกิด phlebitis Cloxacillin ขนาดยา≤2 g ผสม NSS(คงตัวมากกว่า)),D5W 100 ml IV infuse นานกว่า 60 นาที หลังละลายผงยาเก็บได้ 24 ชม.ที่อุณหภูมิห้อง หลังผสมยาเก็บได้ 8 ชมที่อุณหภูมิห้อง (D5W):24 ชั่วโมง (NSS)

13 Dimenhydrinate 50 mg ผสม NSS 10 ml IV Push นานกว่า 2 นาที

14 Ranitidine IM : ไม่ต้องเจือจาง IV push : ต้องเจือจางด้วย D5W,NSS
5 ml (ในกรณีผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงจากยาให้ใช้ 20 ml)และ push นานกว่า 5 นาที **การให้ยาอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิด bradycardia และ tachycardia ได้ ยาทั้งสองตัวพบมีรายงาน  pain at injection site (ปวดบริเวณที่ฉีดแผล)

15 Halodec® (Haloperidol decanoate)
IM only / 1 ครั้งต่อเดือน

16 ให้ใช้ในกรณีผู้ป่วย deliriumในICU)
Haloperidol (5 mg/ml) IM (IV ไม่แนะนำ ให้ใช้ในกรณีผู้ป่วย deliriumในICU)

17 Insulin  ป้องกันแสงด้วยนะ
เมื่อเก็บที่อุณหภูมิตู้เย็น(2-8°c) อยู่ได้ 3 เดือน อุณหภูมิห้อง(ไม่เกิน 30 °c ) คงตัวอยู่ได้นาน 28 วัน Insulin ที่บรรจุในปากกาให้ใช้ภายใน 28 วันเก็บทีอุณหภูมิห้อง (<30 °c )โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น

18 KCL syrup หลังเปิดใช้แล้ว กำหนดวันสิ้นสุดการใช้ไม่เกิน 25% ของอายุผลิตภัณฑ์ที่เหลือ เช่น KCL ทางผู้ผลิตได้กำหนดให้หมดอายุ วันที่ 12/06/55 และ KCL syrup lot นี้ได้ถูกเปิดใช้เมื่อวันที่ 12/10/54 ดังนั้น อายุผลิตภัณฑ์ที่เหลือ คือ 12-4 = 8 เดือน และ 25% ของ 8 เดือน คือ 2 เดือน เพราะฉะนั้น KCL syrup นี้หลังจากเปิดใช้แล้วจะใช้ได้นาน 2 เดือน

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ความคงตัวของยาฉีดหลังผสม / วิธีบริหารยา และสารละลายเจือจางที่เหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google