งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ญ.รัชนาท ฉิมรุ่งเรือง เลขที่ 33 ด.ญ.สุภาวดี บุญธรรม เลขที่ 43

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ญ.รัชนาท ฉิมรุ่งเรือง เลขที่ 33 ด.ญ.สุภาวดี บุญธรรม เลขที่ 43"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ญ.รัชนาท ฉิมรุ่งเรือง เลขที่ 33 ด.ญ.สุภาวดี บุญธรรม เลขที่ 43
2.3ระดับของสารสนเทศ จัดทำโดย ด.ญ.รัชนาท ฉิมรุ่งเรือง เลขที่ 33 ด.ญ.สุภาวดี บุญธรรม เลขที่ 43

2 1.สารสนเทศระดับบุคคล สารสนเทศระดับบุคคล คือ ระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตจากการปฏิบัติงาน ให้เข้ากับแต่ละบุคคลในองค์กร มีการประยุกต์ที่ช่วยทำให้งานในหน้าที่รับผิดชอบส่วนตัวของ บุคคลนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3 2.สารสนเทศระดับกลุ่ม ในการทำงานที่ต้องมีการรวมกันของกลุ่มบุคคลเพื่อทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ในเป้าหมายที่ต้องการเป็นจุดกำเนิดของสารสนเทศระดับกลุ่มซึ่งจะช่วยเสริมการทำงานของ กลุ่มบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4 3.สารสนเทศระดับองค์กร สารสนเทศระดับองค์กรคือสารสนเทศที่สนับสนุนงานขององค์กรในภาพรวมระบบในลักษณะนี้ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันของหลายกลุ่มงาน มีการส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อกันระหว่าง กลุ่มงาน สานสนเทศระดับองกร


ดาวน์โหลด ppt ด.ญ.รัชนาท ฉิมรุ่งเรือง เลขที่ 33 ด.ญ.สุภาวดี บุญธรรม เลขที่ 43

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google