งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารงานบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารงานบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารงานบุคคล

2 ในการจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการ และ
...ระบบบริหารงานบุคคลพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำมาใช้ในงานบริหารงานบุคคล ในการจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการ และ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข …

3 ระบบบริหารงานบุคคล การเข้าสู่ระบบบริหารงานบุคคล ในสิทธิของผู้ใช้
 ระบบบริหารงานบุคคล   การเข้าสู่ระบบบริหารงานบุคคล ในสิทธิของผู้ใช้ งาน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และรายงาน ข้อมูลต่างๆได้ตามสิทธิที่หน่วยงานกำหนดให้ และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เมื่อเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ขอให้ท่านกำหนดรหัสผ่าน(Password) และเมื่อเข้า ใช้งานระบบครั้งต่อไปให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน เป็น User Name และ Password ตามที่ท่านได้กำหนด ไว้การเข้าใช้งานครั้งแรก

4 ขั้นตอนการเข้าใช้โปรแกรม ระบบบริหารงานบุคคล ผ่าน web application
การเข้าใช้งานครั้งแรก เข้าสู่เวปไซต์ สสจ.ระนอง 2. คลิกเลือก โปรแกรมข้อมูลบุคลากร

5 ใส่ Password………….. ใส่ Username……(ชื่อ และ นามสกุล)
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม เคาะ 1 ครั้ง แล้วพิมพ์นามสกุล) ใส่ Password………….. (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) (พิมพ์ติดกัน) - คลิก Login

6 4. เข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูล
- เปลี่ยนรหัสผ่าน password ใหม่ password ใหม่ (โดยพิมพ์รหัสให้เหมือนกันทั้งสองครั้ง)

7 6. คลิกบันทึกข้อมูล 7. Log out

8 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบบริหารงานบุคคลผ่าน web application
การเข้าใช้งานครั้งต่อไป ไปที่เว็ปไซด์ สสจ.ระนอง 2. คลิกเลือก โปรแกรมข้อมูลบุคลากร

9 ใส่ Username…(เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
ใส่ Password…… (ที่เปลี่ยนใหม่) - คลิก Login

10

11 เข้ารายงาน ก.พ. 7

12 5. สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ดังนี้
*รายงานเกี่ยวกับโครงสร้าง* - จำนวนตำแหน่งตามสถานะตำแหน่ง - จำนวนตำแหน่งตามสถานะการปฏิบัติงาน * รายงานเกี่ยวกับตัวบุคคล * - รายงาน ก.พ.7 - จำนวนข้าราชการจำแนกตามตำแหน่งระดับ - จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ - จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ * สำหรับผู้ใช้งาน * - แก้ไขผู้ใช้งานโปรแกรม

13 รายงาน ก.พ.7 ประกอบด้วย ข้อมูลตำแหน่ง การปฏิบัติราชการปัจจุบัน
ประวัติการรับราชการ ข้อมูลส่วนตัว การลา การศึกษา การประชุม/อบรม เครื่องราชย์

14 การเปลี่ยนรหัสผ่าน ************** เข้าเมนู : สำหรับผู้ใช้งาน

15 มีปัญหาการใช้งาน หรือจำรหัสผ่านไม่ได้ สอบถามงานการเจ้าหน้าที่
มีปัญหาการใช้งาน หรือจำรหัสผ่านไม่ได้ สอบถามงานการเจ้าหน้าที่ โทร สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารงานบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google