งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Microsoft Excel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Microsoft Excel"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Microsoft Excel
เบื้องต้น

2 การใช้งาน Microsoft Excel
เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชี ต่าง ๆ การทำงานของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet. ใช้สำหรับการพิมพ์ตาราง การพิมพ์รายการสิ่งของต่าง ๆ ที่มีการรวมเงิน หรือตัวเลข หรือมีการคำนวณอย่างง่าย บางคนใช้โปรแกรมนี้ เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย และค่าสถิติต่าง ๆ เป็นต้น

3 ส่วนประกอบของ Excel สัญลักษณ์ของโปรแกรม เรียกจาก Programs --> Microsoft office > Microsoft office Excel

4 ส่วนประกอบของ Excel

5 ส่วนประกอบของ Excel แถบชื่อไฟล์งาน
จะเป็นแถบที่อยู่บนสุดของโปรแกรมจะแสดงรายชื่อไฟล์งาน ที่เรากำลังเปิดใช้งานอยู่

6 ส่วนประกอบของ Excel แถบเมนูโปรแกรม เป็นแถบเมนูที่รวบรวมคำสั่งการใช้งาน Excel 2007 ทั้งหมดไว้บนแถบเมนูนี้

7 ส่วนประกอบของ Excel แถบเครื่องมือ Standard ในชุดแถบเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือหลักๆ ที่ใช้ในการสร้างเอกสาร, เปิดเอกสาร, บันทึกเอกสาร หรือแม้แต่การ Print งานเป็นต้น

8 ส่วนประกอบของ Excel ชีทงาน เป็นพื้นที่ทำงานโดยภายในจะประกอบด้วย Cell ต่างๆ

9 การบันทึกงาน ไปที่ปุ่มไมโครซอฟต์ เลือก “บันทึก”

10 การบันทึกงาน เลือกที่เก็บงาน ตั้งชื่องาน เลือกประเภทไฟล์ บันทึก
หมายเหตุ การบันทึกงาน ทำได้อีกวิธีหนึ่งก็คือกด Ctrl+S บนแป้นพิมพ์

11 การจัดการกับข้อความ ขั้นตอนการทำ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดข้อความแนวนอน - จัดข้อความชิดซ้าย - จัดข้อความชิดขวา - จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ชิดซ้าย ชิตขวา กึ่งกลาง

12 การจัดการกับข้อความ ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา

13 การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางในแนวตั้ง
หลายคนคงจะเกิดปัญหาในการจัดข้อความในกรณีที่ Cell สูงกว่าข้อความที่เราพิมพ์ ถ้าเปิดปัญหาแบบนี้ ไม่กึ่งกลางเซลล์ในแนวตั้ง

14 การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางในแนวตั้ง
คลิกขวาที่เซลล์ เลือกจัดรูปแบบเซลล์

15 การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางในแนวตั้ง
เลือกการจัดแนว เลือก กึ่งกลาง

16 การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางในแนวตั้ง
กึ่งกลางแล้ว

17 การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
ใช้ในกรณีที่พื้นที่ในการพิมพ์ไม่พอ หรือ เพื่อความสวยงาม

18 การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป

19 การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
ครอบเซลล์ที่ต้องการจัดข้อความ

20 การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
คลิกขวาที่ครอบไว้ เลือก “จัดรูปแบบเซลล์”

21 การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
ปรับเลื่อนองศาตามต้องการ ตกลง

22 การคัดลอกอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทุกตัว และเป็นการประหยัดเวลาในการสร้างเอกสาร 1-10

23 การคัดลอกอัตโนมัติ พิมพ์เลข 1,2 ดังตัวอย่าง ครอบตัวเลขดังตัวอย่าง

24 การคัดลอกอัตโนมัติ นำเมาส์ไปวางที่มุมล่าง ด้านซ้าย แล้วคลิกเมาส์ค้างแล้วลากลงมา

25 การปรับเซลล์ให้พอดีกับข้อความ
นำเมาส์ไปคลิกลาก ที่คอลัมน์ และ แถว แล้วปรับได้ตามต้องการ

26 การรวมเซลล์ หรือ การผสานเซลล์
เป็นการรวมเซลล์ หลายๆเซลล์ให้กลายเป็นเซลล์เดียว

27 การรวมเซลล์ หรือ การผสานเซลล์
เลือกเซลล์ที่ต้องการผสาน โดยการครอบ หรือ ลากเมาส์ เลือกผสานเซลล์

28 เครื่องหมายและตัวดำเนินการ”เบื้องต้น”
+ ใช้เป็นตัวดำเนินการ บวก - ใช้เป็นตัวดำเนินการ ลบ * ใช้เป็นตัวดำเนินการ คูณ / ใช้เป็นตัวดำเนินการ หาร ฯลฯ

29 การบวก เลือกช่องใส่ผลลัพธ์ คลิก

30 การบวก เลือก SUM ตกลง

31 ครอบเซลล์ที่ต้องการหาผลรวม
ตกลง

32 การบวก ได้ผลลัพธ์

33 การคัดลอกสูตร เลือกผลรวมที่ได้
นำเมาส์วางไว้มุมล่างแล้วคลิกลากเมาส์ไปด้านซ้ายมือ

34 การคัดลอกสูตร ได้ผลลัพธ์

35 การลบ เลือกเซลล์ใส่ผลลัพธ์ พิมพ์เครื่องหมาย =

36 คลิกเซลล์ตัวตั้ง พิมพ์เครื่องหมาย – คลิกเซลล์ตัวลบ กด Enter

37 การหาค่าเฉลี่ย 1. เลือกตำแหน่งวางผลลัพธ์ 2. กด FX หรือ แถบสูตร

38 การหาค่าเฉลี่ย 3. เลือก AVERAGE 4. เลือก ตกลง

39 5. ครอบชุดตัวเลขที่ต้องการหา ค่าเฉลี่ย
6. เลือก ตกลง

40 การหาค่าเฉลี่ย ได้ผลลัพธ์

41 การบันทึกไฟล์แบบใส่รหัสผ่าน
เลือก บันทึกแฟ้มเป็น

42 การบันทึกไฟล์แบบใส่รหัสผ่าน
เลือก เครื่องมือ เลือก ตัวเลือกทั่วไป

43 การบันทึกไฟล์แบบใส่รหัสผ่าน
รหัสผ่านเมื่อเปิด รหัสผ่านเมื่อแก้ไข

44 การบันทึกไฟล์แบบใส่รหัสผ่าน
ระบบจะถามรหัสผ่านทั้ง 2 ชุด อีกครั้ง เพื่อความแน่ใจ ใส่รหัสผ่านให้เหมือนเดิม

45 การบันทึกไฟล์แบบใส่รหัสผ่าน
ตั้งชื่อไฟล์งาน พร้อมระบุตำแหน่งที่เก็บงาน


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Microsoft Excel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google