งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือสำหรับผู้สมัครงาน ระบบนัดพบตลาดงานเชิง คุณภาพ ( นัดพบ IT )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือสำหรับผู้สมัครงาน ระบบนัดพบตลาดงานเชิง คุณภาพ ( นัดพบ IT )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือสำหรับผู้สมัครงาน ระบบนัดพบตลาดงานเชิง คุณภาพ ( นัดพบ IT )

2  ผู้หางานลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ  เพิ่ม / แก้ไขประวัติส่วนตัว  งานที่คุณได้สมัครไว้  ตำแหน่งที่ตรงกับคุณสมบัติ  นายจ้างที่สนใจข้อมูลคุณ การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวันนัดพบ แรงงานเชิงคุณภาพ

3 ผู้หางานลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ผู้หางานสามารถลงทะเบียนเข้าใช้ระบบวันนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ เพื่อ เข้ามาฝากประวัติงานหรือดูตำแหน่งงานว่างงที่ทางนายจ้าง / ผู้ประกอบการ ประกาศไว้ ผู้หางานสามารถลงทะเบียนได้โดยกดปุ่ม “ ผู้หางานลงทะเบียนเข้าใช้ ระบบ ”

4 ผู้หางานลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ เมื่อกดเข้ามาแล้ว จะพบหน้าต่างสำหรับลงทะเบียน ให้ท่านใส่เลขที่บัตรประชาชนเป็น รหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานระบบและกรอกข้อมูลสำหรับการ ติดต่อ แล้วกดปุ่ม “ บันทึก “ เพื่อบันทึกข้อมูล

5 การเข้าใช้งานระบบสำหรับผู้สมัครงาน 1. ใส่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่ระบบ

6 การเข้าใช้งานระบบสำหรับผู้สมัครงาน หลังจากเข้าสู่ระบบ (Login ) เรียบร้อยแล้ว จะพบเมนูผู้สมัครงาน ตรง แถบเมนูด้านขวาของระบบ

7 เพิ่ม / แก้ไขประวัติส่วนตัว หลังจากเข้าสู่ระบบ (Login ) เรียบร้อยแล้ว จะพบเมนูผู้สมัครงาน ตรง แถบเมนูด้านขวาของระบบ เมื่อทำการเลือก เพิ่ม / แก้ไขประวัติส่วนตัว จะแสดงหน้าต่างดังรูป ส่วนที่ 1 ประวัติทั่วไป

8 เพิ่ม / แก้ไขประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 2 การศึกษา / การฝึกอบรม

9 เพิ่ม / แก้ไขประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน / ความสามารถพิเศษ

10 เพิ่ม / แก้ไขประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 5 งานที่สนใจ

11 เพิ่ม / แก้ไขประวัติส่วนตัว เมื่อกดปุ่ม “ บันทึก ” แล้วจะมีหน้าต่างแจ้งบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดัง รูป

12 ค้นหาตำแหน่งว่าง หน้าค้นหางานท่านสามารถค้นหางาน ได้จากเมนูด้านล่างนี้ จากนั้นเมื่อทำการกดปุ่ม “ ค้นหา ” ระบบจะแสดงรายการที่ตรงกับที่ท่าน เลือกไว้

13 ท่านสามารถกดดูรายละเอียดของงานที่ประกาศรับสมัคร จะพบหน้าต่าง แสดงข้อมูลรายละเอียดประกาศรับสมัครงานดังรูป เมื่อท่านสนใจ ตำแหน่งงานดังกล่าว ท่านสามารถสมัครงานได้โดยกดปุ่ม “ สมัครงาน ” ค้นหาตำแหน่งว่าง

14 ท่านสามารถกดดูรายละเอียดของงานที่ประกาศรับสมัคร จะพบหน้าต่าง แสดงข้อมูลรายละเอียดประกาศรับสมัครงานดังรูป เมื่อท่านสนใจ ตำแหน่งงานดังกล่าว ท่านสามารถสมัครงานได้โดยกดปุ่ม “ สมัครงาน ” แล้วรอทางนายจ้าง / ผู้ประกอบการเรียกเข้าสัมภาษณ์งาน ในวันนัดพบ แรงงานเชิงคุณภาพ ค้นหาตำแหน่งว่าง

15 งานที่คุณได้สมัครไว้ หน้าต่างนี้จะแสดงรายการงานที่คุณได้สมัครไว้ พร้อมแจ้ง “ หมายเลขบูธ “ ของบริษัทที่จัดตั้งในงานวันนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ

16 ตำแหน่งที่ตรงกับคุณสมบัติ หน้าต่างนี้จะแสดงรายการตำแหน่งงานที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณ ที่ บันทึกไว้ในประวัติส่วนตัวบนระบบ

17 นายจ้างที่สนใจข้อมูลคุณ หน้าต่างนี้จะแสดงรายการนายจ้าง / ผู้ประกอบการที่สนใจในคุณสมบัติ ของคุณ ที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือสำหรับผู้สมัครงาน ระบบนัดพบตลาดงานเชิง คุณภาพ ( นัดพบ IT )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google