งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (เบื้องต้น) โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (เบื้องต้น) โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (เบื้องต้น)
โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2 ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
แผนผังการใช้งานระบบ นายทะเบียน รับจดทะเบียน ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง นำข้อมูลไปใช้ ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ออกใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ SERVER ผู้ประกอบการ Picture :

3 ข้อแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
Hardware และ software ที่ระบบต้องการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำหรับเปิดอินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับเปิดใบสำคัญ และรายงาน Internet explorer คอมพิวเตอร์ Adobe reader chrome ปริ๊นเตอร์ java firefox Picture :

4

5 บันทึกคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ปีปัจจุบัน บันทึกคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ก่อนปีปัจจุบัน พิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ และใบร้านค้าลิขสิทธิ์

6 จดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ (RCP010100 )
1. กรอกวันที่รับจดทะเบียนจัดตั้งใหม่, ชื่อนายทะเบียน 2. กรอกข้อมูลในแต่ละแถบข้อมูล (แถบข้อมูลหลักให้คลิกบันทึกรายชื่อผู้จัดการด้วย) 3. คลิกบันทึก ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชนิดพาณิชยกิจ ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ชื่อผู้จัดการ ชื่อเว็บไซต์ หมวดหมู่เว็บไซต์ ช่องทางการทำธุรกรรม ชื่อ (ถ้ามี) ชื่อผู้โอน รายละเอียดที่ตั้งสาขา ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน

7 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ (RCP010200 )
1. เลือกคำขอที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 2. กรอกวันที่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง, วันที่เปลี่ยนแปลง, รายการเปลี่ยนแปลง, ชื่อนายทะเบียน 3. กรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อที่ต้องการแก้ไข (เมนูนี้ไม่ให้แก้ไขชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ) 4. คลิกบันทึก ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชนิดพาณิชยกิจ ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ชื่อผู้จัดการ ชื่อเว็บไซต์ หมวดหมู่เว็บไซต์ ช่องทางการทำธุรกรรม ชื่อ (ถ้ามี) รายละเอียดที่ตั้งสาขา ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน

8 จดทะเบียนเลิกทะเบียนพาณิชย์ (RCP010300 )
1. เลือกคำขอที่ต้องการเลิก 2. กรอกวันที่รับจดทะเบียนเลิก, วันที่เลิก, สาเหตุการเลิก, ชื่อนายทะเบียน 3. คลิกบันทึก

9 การบันทึกรายการแก้ไขอื่นๆ ที่ไม่ต้องขอจดทะเบียน (RCP010400 )
1. เลือกคำขอที่ต้องการแก้ไข 2. กรอกเลขที่หนังสือรับ, หนังสือรับวันที่, รายละเอียดแก้ไขอื่นๆ, ชื่อนายทะเบียน 3. กรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อที่ต้องการแก้ไข (เมนูนี้แก้ไขเฉพาะชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ และที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่) 4. คลิกบันทึก ชื่อที่ใช้ในการ ประกอบพาณิชยกิจ ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ชื่อผู้จัดการ * เลขที่หนังสือรับ ให้กรอกเลขรับคำร้อง ตามปีงบประมาณเริ่มต้นด้วย 001 เป็นต้นไป จนสิ้นปีงบประมาณ เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ให้เริ่มต้นเลข ใหม่

10 บันทึกคำขอจัดตั้ง ก่อนปีปัจจุบัน ที่เมนูปรับปรุง 040100
กรณีมีการยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนขอจดเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการอื่นๆ หรือเลิกก่อนปีปัจจุบัน กรณีมีการยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนขอจดเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการอื่นๆ หรือเลิกก่อนปีปัจจุบัน ให้นำข้อมูลดังกล่าวนั้น บันทึกในเมนูปรับปรุง หรือ แล้วแต่กรณี บันทึกคำขอจัดตั้ง ก่อนปีปัจจุบัน ที่เมนูปรับปรุง เช็คคำขอเปลี่ยนแปลงก่อนปีปัจจุบัน ไม่มี มี บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง ก่อนปีปัจจุบัน ที่เมนูปรับปรุง บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอื่นๆ หรือเลิกปีปัจจุบัน ที่เมนู เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอื่นๆ หรือเลิก

11 รายการจดทะเบียน ก่อนปีปัจจุบัน (2557 ย้อนลงไป) ปีปัจจุบัน (2558)
รายการจดทะเบียน ก่อนปีปัจจุบัน (2557 ย้อนลงไป) ปีปัจจุบัน (2558) ตั้งปี 58 จัดตั้งปี 58 010100 ตั้งปี 50 เลิกปี 53 จัดตั้งปี 50 เลิกปี 53 040100 040200 ตั้งปี 50 เลิกปี 58 จัดตั้งปี 50 เลิกปี 58 040100 010300 จัดตั้งปี 50 เปลี่ยนแปลงปี 53 เลิกปี 58 ตั้งปี 50 ปป. ปี 53 เลิกปี 58 040100 040200 010300 ปัจจุบัน จัดตั้งปี 50 เปลี่ยนแปลงปี 53 55 และ 58 เลิกปี 58 ตั้งปี 50 ปป. ปี 53 ปป. ปี 55 ปป. ปี 58 เลิกปี 58 040100 040200 040200 010200 010300

12 รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ
กรณีไม่สามารถเข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเดิมได้ เมื่อมีการยกฐานะ หรือเปลี่ยนชื่อเทศบาล อบต. สาเหตุ : เนื่องจากระบบจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ กรณีไม่มีการเข้าใช้ระบบนานเกิน 1 เดือน วิธีแก้ปัญหา : ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข หรือ สายด่วน 1570 ต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตั้งค่ารหัสผ่านให้ใหม่ ส่งหนังสือขอยกฐานะและแนบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกฐานะ เรียน ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขฐานข้อมูลในระบบได้

13 รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลระบบจะทำการออกจากระบบไปที่หน้า Login ใหม่ กรณีที่ไม่ได้ใช้งานระบบต่อเนื่องเป็นเวลาเกิน 30 นาที การจดทะเบียนกิจการการจำหน่าย หรือให้เช่า ซีดี วีซีดี เกี่ยวกับความบันเทิง นายทะเบียนต้องออกใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมใบร้านค้าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ประกอบการด้วย การขอเบิกใบร้านค้าลิขสิทธิ์ สำนักงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์

14 ด้านหน้า ด้านหลัง สำนักข้อธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (เบื้องต้น) โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google