งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การใช้งานระบบจัดการ ฐานข้อมูล Mysql ผ่าน phpmyadmin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การใช้งานระบบจัดการ ฐานข้อมูล Mysql ผ่าน phpmyadmin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การใช้งานระบบจัดการ ฐานข้อมูล Mysql ผ่าน phpmyadmin

2 2

3 3 ผลลัพธ์ของการติดตั้ง AppServ

4 4 การเข้าใช้งาน Mysql ขั้นตอนการ Login User Name : root Password : ????????

5 55 เลือกใช้งานฐานข้อมูล demo ( กรณีที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว )

6 66 ตาราง emp & dept ใน ฐานข้อมูล Demo

7 ตัวอย่างข้อมูล ตาราง emp & dept ใน ฐานข้อมูล Demo 7

8 8 การสร้างผู้ใช้งานอื่น บน Mysql โดยใช้ผู้ใช้งาน Root (login root)

9 9 การสร้างผู้ใช้งานอื่น บน Mysql โดยใช้ผู้ใช้งาน Root กดเครื่องหมาย แล้วเลือก Privileges( สิทธิ ) เลือก Add a new User เช่นเลือก user it password it2011

10 10 การสร้างฐานข้อมูล ชื่อ demo โดยใช้ผู้ใช้งาน Root ( กรณีที่ยังไม่มี ฐานข้อมูล demo) กดเครื่องหมาย แล้วเลือก Database ( ฐานข้อมูล ) สร้าง Database : demo เลือกการเก็บเป็น utf8_general_ci

11 11 การกำหนดสิทธิ ให้กับผู้ใช้ it บน database : demo

12 12 การกำหนดสิทธิ ให้กับผู้ใช้ it บน database : demo ( ต่อ )

13 13 การกำหนดสิทธิ ให้กับผู้ใช้ it บน database : demo ( ต่อ )

14 14 การสร้างข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ ฐานข้อมูล Demo 1. Login เป็นผู้ใช้งานที่ใช้ฐานข้อมูล Demo ได้ เช่น ผู้ใช้งาน : it รหัสผ่าน it2011 2. เลือกฐานข้อมูล Demo แล้วเลือก SQL จะได้ผล ดังภาพ

15 15 3. ทำการ copy ข้อมูลจากแฟ้มตัวอย่าง (data-dept- emp.sql) ไปวางในช่อง text box แล้วเลือก Go ( ลงมือ )

16 16

17 17 การใช้คำสั่ง sql เลือก SQL พิมพ์คำสั่ง ลงใน text box แล้วเลือก go

18 18

19 Question? 19


ดาวน์โหลด ppt 1 การใช้งานระบบจัดการ ฐานข้อมูล Mysql ผ่าน phpmyadmin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google