งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA) ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA) ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA) ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

2 www.nhso.go. th

3 คลิกเลือกโปรแกรม โครงการ ให้บริการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่

4 ผู้ใช้งานทำการ ลงทะเบียนเพื่อเข้า ใช้ระบบงาน ข้อมูล รายงาน ใส่รหัส ผู้ใช้ ใส่ รหัสผ่า น

5 การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงาน

6 ผู้ใช้งานทำการ ลงทะเบียนเพื่อ เข้าใช้งานระบบ

7 ใส่รหัสประจำตัว ประชาชน 13 หลัก

8 ค้นหาหน่วย บริการ / โรงพยาบาล

9 ค้นหาจากรหัส หน่วยบริการ / โรงพยาบาล ค้นหาจากชื่อ หน่วยบริการ / โรงพยาบาล

10 บันทึก ข้อมูล

11 กรณีผู้ใช้งาน เคยทำการลงทะเบียนเข้า ใช้ระบบงาน

12 ปรากฏข้อความแจ้งเตือน หากผู้ใช้งานเคยทำการ ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ ระบบงานมาแล้ว

13 แก้ไข รหัสผ่าน ได้

14 การบันทึกข้อมูล โปรแกรมโครงการให้บริการ วัคซีนไข้หวัดใหญ่

15 กดปุ่ม “ ล็อคอิน ” ใส่ รหัสผ่าน ใส่รหัส ผู้ใช้

16 คลิกเลือกที่ “ บันทึกข้อมูลการ ให้บริการวัคซีน ”

17 ค้นหาข้อมูลได้จาก รหัสประจำตัว หรือ ชื่อ - นามสกุล แสดงรายละเอียด ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลทะเบียน ราษฏร์ กลุ่มผู้ป่วย โรคเรื้อรัง บุคลากร สธ./ กลุ่มเสี่ยง นอก กลุ่มเป้าหมา ย จะต้องใส่โรคเรื้อรัง มาด้วยทุกครั้ง กดปุ่ม “ บันทึก ”

18 วิธีการแก้ไขข้อมูล การให้บริการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่

19 ผู้ใช้งานกรอกรหัสประจำตัว ประชาชน 13 หลัก แล้วกด ปุ่ม “ ค้นหา ”

20 หากแก้ไข ข้อมูลแล้ว กดปุ่ม “ บันทึก ”

21 วิธีการลบข้อมูล การให้บริการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่

22 ผู้ใช้งานกรอกรหัสประจำตัว ประชาชน 13 หลัก แล้วกด ปุ่ม “ ค้นหา ”

23 หากต้องการ ลบข้อมูลกด ปุ่ม “ ลบ ”

24 เมนูรายงาน

25 เมนูรายงาน 1. ข้อมูลรายงานสรุป การให้บริการ ทั้งประเทศ รายงานสรุปการ ให้บริการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ทั้ง ประเทศ รายงานจำนวนผู้มา รับบริการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ทั้ง ประเทศ รายงานจ่ายเงินการ ให้บริการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ทั้ง ประเทศ 2. ข้อมูลรายงานการ ให้บริการรายหน่วย บริการ รายงานการ ให้บริการฉีดวัคซีน รายงานจ่ายเงินการ ให้บริการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ( เข้า เงื่อนไขจ่ายเงิน ) รายงานจ่ายเงินการ ให้บริการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ( ไม่เข้า เงื่อนไขจ่ายเงิน )

26 ข้อมูลรายงานสรุป การให้บริการราย จังหวัด

27 ผู้ใช้งาน คลิกเลือก เพื่อเข้าสู่ ระบบ ผู้ใช้งาน คลิกเลือก เพื่อดู ข้อมูล

28 ผู้ใช้งาน คลิกเลือก เพื่อเข้าสู่ ระบบ ผู้ใช้งาน คลิกเลือก เพื่อดู ข้อมูล

29 ผู้ใช้งาน คลิกเลือก เพื่อเข้าสู่ ระบบ ผู้ใช้งาน คลิกเลือก เพื่อดู ข้อมูล

30 ข้อมูลรายงาน การให้บริการราย หน่วยบริการ

31 ใส่รายละเอียด ข้อมูลที่ต้องการ และกดปุ่ม “ แสดง รายงาน ” คลิก เลือก เพื่อเข้า สู่ระบบ

32 ผู้ใช้งาน คลิกเลือก เพื่อเข้าสู่ ระบบ

33

34 เมนู Download Excel File

35 ผู้ใช้งาน สามารถคลิก เลือกเพื่อเข้า สู่ระบบ หากผู้ใช้งาน ต้องการดาวน์โหลด เอกสาร คลิกเลือกที่ ปุ่ม "Download"

36 เมนูออกจากระบบ

37 หากผู้ใช้งานต้องการ ออกจากระบบ กดปุ่ม “ ออกจากระบบ ” มีข้อความแจ้ง เตือนผู้ใช้งาน หากต้องการออก จากระบบ

38 โทรศัพท์ 0-2141-4200 ( เวลา ราชการ ) E-mail : ithelpdesk@nhso.go.th ติดต่อสอบถามปัญหาด้าน โปรแกรม

39 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA) ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google