งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับหนังสือ ในระบบสารบรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับหนังสือ ในระบบสารบรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับหนังสือ ในระบบสารบรรณ

2 เริ่มการรับเอกสาร ให้เลือกเอกสารที่อยู่กล่องเอกสารขาเข้า

3 เมื่อคลิกเข้ามาในเอกสารต้องการบันทึกรับ
ให้เลือกรับได้ 2 ปุ่ม “บันทึกรับและเกษียณหนังสือ” คือการลงรับและเกษียณเลย และ “บันทึกรับ” คือการบันทึกรับไว้ก่อน แล้วจึงค่อยเกษียณที่หลัง

4 เมื่อเลือกที่จะเกษียณ และ คลิกที่ตัวคน เพื่อเลือกรายชื่อที่ต้องการ

5 ใส่ข้อความ คลิก “ยืนยัน”

6 คลิกเลือกเอกสาร ที่อยู่ในเอกสารขาเข้า
ฝ่ายลงนามและเกษียณ คลิกเลือกเอกสาร ที่อยู่ในเอกสารขาเข้า

7 ผู้ที่ทำการ เกษียณหนังสือ ทำการเกษียณ โดยคลิกที่ ปุ่ม “เห็นสมควร”

8 เมื่อคลิกที่ ปุ่ม “เห็นสมควร” ต่อมาให้ใส่รายละเอียด สั่งการ

9 ต่อมา ฝ่ายสารบรรณที่นำเสนอเกษียณ รับคำสั่งการ จาก เอกสารขาเข้า

10 เมื่อเจ้าหน้าที่สารบรรณ รับคำสั่งการ จากเอกสารที่ได้รับมา
สามารถดำเนินการต่อได้ 3อย่าง 1. นำเสนอเกษียณ อีกครั้ง 2. ส่งต่อ 3. จบการทำงาน

11 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การรับหนังสือ ในระบบสารบรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google