งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเริ่มใช้งาน โปรแกรม นรด. เวอร์ชั่น 2003 และ ติดตั้งโปรแกรม ของ สถานศึกษา การเริ่มใช้งาน โปรแกรม นรด. เวอร์ชั่น 2003 และ ติดตั้งโปรแกรม ของ สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเริ่มใช้งาน โปรแกรม นรด. เวอร์ชั่น 2003 และ ติดตั้งโปรแกรม ของ สถานศึกษา การเริ่มใช้งาน โปรแกรม นรด. เวอร์ชั่น 2003 และ ติดตั้งโปรแกรม ของ สถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเริ่มใช้งาน โปรแกรม นรด. เวอร์ชั่น 2003 และ ติดตั้งโปรแกรม ของ สถานศึกษา การเริ่มใช้งาน โปรแกรม นรด. เวอร์ชั่น 2003 และ ติดตั้งโปรแกรม ของ สถานศึกษา

2 ให้คลิกขวา แล้วเลือกเปิด 1

3 ให้คลิกซ้ายที่ Unzip เมื่อโปรแกรม ทำการรันติดตั้ง เสร็จแล้วตอบ ok ตามตัวอย่าง 2 3

4 ให้คลิกขวา แล้วเปิด 4

5 ใส่รหัส สถานศึกษา ใส่วันเดือนปี เมื่อเสร็จทุก อย่างแล้วตอบ ตกลง 1 2 3

6 ใส่ชั้นปี พ. ศ. เลือกเพศ และ รหัสสถานศึกษา 1

7 คลิกเลือกเพิ่ม ชื่อ กรอกข้อมูล นศท. ให้ครบ ( ยกเว้นเลข 10 ตัว ปล่อยไว้ให้เป็น 00) 2 3 เมื่อทำเสร็จทุกรายการแล้วให้ เลือกบันทึก จากนั้นก็ทำรายการ คนต่อไปได้เลยไม่ต้องปิด 4

8 คลิกเลือกปิด เมื่อเสร็จคน สุดท้ายแล้ว หมายเหตุ : สามารถกลับมา เพิ่มเติมคนที่มาทีหลังได้อีก โดยเลือกรายการเพิ่มชื่ออีก ครั้ง เลือกบันทึกหลังจาก เสร็จรายการทุกอย่าง 1 2 6 1 คลิกเลือกปิด เมื่อเสร็จคน สุดท้ายแล้ว 5

9 เลือกปิด เพื่อที่จะทำ การกลับคืนสู่หน้าหลัก ( หน้าจอเริ่มต้น ) 7

10 คลิกเลือก จัดการแฟ้ม 1 สำเนา ( หมายเหตุ : ใส่ปี การศึกษา / รหัสสถานศึกษา / บอกช่องเก็บข้อมูลหรือไดร์ ) กรอกรายละเอียดแล้วเลือก สำเนา ( หมายเหตุ : ใส่ปี การศึกษา / รหัสสถานศึกษา / บอกช่องเก็บข้อมูลหรือไดร์ ) 2 ตอบตกลงเมื่อ แน่ใจว่ามาถูก ทางแล้ว 3

11 คลิกเลือกเลิก งาน 6 คลิกเลือก ปิด คลิกเลือกตก ลง 5 4

12 คลิกเลือกแล้ว ทำการคัดลอก นำส่งมาให้ เจ้าหน้าที่รับ ข้อมูลเพื่อทำ การรับสมัคร ต่อไป

13 ถ้าสงสัยหรือมีปัญหาในทุกขั้นตอน ให้ ผกท. ติดต่อสอบถามได้ที่ 08436-28991 ส. อ. ชัชชัย จันตะคุณ ( เจ้าหน้าที่รับข้อมูล ) ถ้าสงสัยหรือมีปัญหาในทุกขั้นตอน ให้ ผกท. ติดต่อสอบถามได้ที่ 08436-28991 ส. อ. ชัชชัย จันตะคุณ ( เจ้าหน้าที่รับข้อมูล )


ดาวน์โหลด ppt การเริ่มใช้งาน โปรแกรม นรด. เวอร์ชั่น 2003 และ ติดตั้งโปรแกรม ของ สถานศึกษา การเริ่มใช้งาน โปรแกรม นรด. เวอร์ชั่น 2003 และ ติดตั้งโปรแกรม ของ สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google