งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการบันทึกประวัติ และลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการบันทึกประวัติ และลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการบันทึกประวัติ และลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่

2 พิมพ์ http://reg.nida.ac.th ในช่อง Addresshttp://reg.nida.ac.th คลิกที่นี่เพื่อเข้า สู่ระบบ

3 กรณีที่ใช้ browser เป็นโปรแกรม Internet Explorer Browers ( IE 7,IE8) คลิก

4 ใส่รหัส ประจำตัว นักศึกษาและ รหัสผ่านที่ ได้รับ

5 นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ * สีแดง ให้ ครบทุกช่องและถูกต้องตามรูปแบบที่ได้แสดงไว้ตาม ตัวอย่าง ดังรูปต่อไปนี้

6

7

8

9

10 ถ้านักศึกษาทำงานแล้วข้อมูลในส่วนนี้ควรกรอก เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง คลิกเมื่อกรอก ข้อมูลถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว กรณีเมื่อคลิกปุ่ม “ บันทึก ” แล้วไม่สามารถบันทึกข้อมูลให้ลอง ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล หรือกรณีที่ ตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ ให้นักศึกษา ออกจาก ระบบ และเข้าสู่ระบบใหม่เพื่อทำการกรอกข้อมูลอีกครั้ง

11 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ขั้นต่อไปเป็นการสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้ และกำหนดรหัสผ่าน กำหนดรหัสผ่าน และยืนยัน รหัสผ่าน ระบุอีเมลอีกครั้งเพื่อ ยืนยันอีเมล

12 ติ๊ก √ ที่ยินยอม แล้วกด ปุ่มยืนยัน อ่านประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

13 หลังจากกดปุ่ม “ ยืนยัน ” แสดงข้อความแจ้งชื่อบัญชีผู้ใช้ของนักศึกษา นักศึกษาต้องจำชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อใช้ login เข้าระบบครั้งต่อไป

14 ขั้นตอนการลงทะเบียน

15

16 ใส่รหัสวิชา คลิกเพื่อเลือกรายวิชา ลงทะเบียน กรณีลงทะเบียน ตามแผนคลิกที่นี่ ปุ่มเดียว 1 2 3

17 2. กดปุ่ม ยืนยัน 1. ตรวจสอบรายวิชา ลงทะเบียน

18

19

20 คลิกที่นี่ เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอด การชำระเงิน

21

22 ขั้นตอนนี้ไม่มีข้อแตกต่างกันระหว่าง IE 6 กับ IE 7

23 คลิกที่แถบจะปรากฏ แถบเมนูย่อย เลือก Download File หมายเหตุ ก่อนจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้ปิดไฟล์นามสกุล.pdf ที่เปิดใช้งานโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ก่อน ให้หมด

24 เลือก open หรือ save

25 Created by กองบริการการศึกษา 2558


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการบันทึกประวัติ และลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google