งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้. 1) การทำงานของระบบ 2) วิธีการใช้งานเบื้องต้น 3) การใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้. 1) การทำงานของระบบ 2) วิธีการใช้งานเบื้องต้น 3) การใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้

2 1) การทำงานของระบบ 2) วิธีการใช้งานเบื้องต้น 3) การใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า

3

4 ข้อมูลสารบัญคดี ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน

5 เป็นการจัดเก็บรายละเอียดคดีการบุกรุกทำลาย ป่า หน้าหลักในการเพิ่ม ค้นหา และแก้ไข ของคดี การบุกรุกทำลายป่า

6 เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นค่าตั้งต้นของระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ได้ตามที่ต้องการ ( ส่วนกลางเป็นหน่วยงานที่ดูแล )

7 เป็นการออกรายงานต่างๆ ตามรายละเอียดคดี การบุกรุกทำลายป่า

8

9 การเข้าสู้ระบบ การออกจากระบบ เงื่อนไขการกรอกข้อมูล ความหมายของสัญลักษณ์

10 ใส่ url -> http://web1.forest.go.th/rfd_app/ หรือ คลิกที่ไอคอนตามรูปบนหน้าเว็บกรมhttp://web1.forest.go.th/rfd_app/

11 กรอกรหัสผู้ใช้และ รหัสผ่าน

12 คลิกที่ ปุ่ม “+”

13 เลือกคดี ป่าไม้

14 คลิกที่ปุ่ม “ สารบัญ คดี ”

15 คลิกที่ปุ่ม “ ออกจาก ระบบ ”

16 ช่องที่มีดอกจัน (*) จะบังคับให้กรอกข้อมูล หาก ไม่กรอกระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึกข้อมูล

17 ช่องที่มีข้อมูลพื้นฐานให้เลือก จะมีคำว่า “ เลือก ข้อมูล ” แสดงให้ในช่อง

18 ช่องข้อมูลวันที่ ให้พิมพ์ตัวเลข 8 หลักติดกัน เช่น 16112557 ( วันเดือนปี ) แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะใส่ขีดระหว่างวันที่ให้อัตโนมัติ ดัง ตัวอย่าง หรือหากต้องการเลือกวันที่จาก ปฏิทิน ให้ Click ที่รูป ด้านหลังช่องวันที่

19

20

21 การเพิ่มคดี การค้นหาคดี การแก้ไขคดี การออกรายงาน

22

23 คลิกที่ ปุ่ม “ เพิ่ม ”

24 กรอกข้อมูล หลักของคดี ให้ครบถ้วน

25 คลิกที่ ปุ่ม “ บันทึก ”

26 คลิกที่ ปุ่ม “OK”

27

28 กรณีที่ ต้องการบันทึก รายการคดี ใหม่ ให้ คลิก ที่ปุ่ม “ ล้าง หน้าจอบันทึก รายการใหม่ ” กรณีที่ ต้องการบันทึก รายละเอียด เพิ่มเติม ให้ คลิกที่ปุ่ม “ บันทึก รายละเอียด เพิ่มเติม ”

29

30 คลิกที่ ปุ่ม “ เพิ่ม ”

31 กรอก รายละเอียด พร้อมคลิกปุ่ม “ บันทึก ”

32 คลิกที่ ปุ่ม “OK”

33

34 คลิกที่ ปุ่ม “ เพิ่ม ”

35 กรอก รายละเอียด พร้อมคลิกปุ่ม “ บันทึก ”

36 คลิกที่ ปุ่ม “OK”

37

38 คลิกที่แถบ “ คดีบุกรุก พื้นที่ป่า ”

39 คลิกที่ ปุ่ม “ เพิ่ม ”

40 กรอก รายละเอียด พร้อมคลิกปุ่ม “ บันทึก ”

41 คลิกที่ ปุ่ม “OK”

42

43 คลิกที่ ปุ่ม “ เพิ่ม ”

44 กรอก รายละเอียด พร้อมคลิกปุ่ม “ บันทึก ”

45 คลิกที่ ปุ่ม “OK”

46

47 คลิกที่แถบ “ ผลการ ดำเนินคดี ”

48 กรอก รายละเอียด ผลการ ดำเนินคดี คลิก ที่

49 เลือกฐานความผิดที่ ต้องการ คลิก ที่

50 คลิกที่ ปุ่ม “OK”

51

52 คลิกที่แถบ “ เอกสาร ประกอบ ”

53 คลิกที่ ปุ่ม “ เพิ่ม ”

54 คลิกที่ ปุ่ม “ เลือก ไฟล์ ”

55 เลือกไฟล์ที่ ต้องการแนบ และ คลิกที่ปุ่ม “Open”

56 กรอกรายละเอียดของ ไฟล์ที่แนบ และคลิกที่ ปุ่ม “ บันทึก ”

57 คลิกที่ ปุ่ม “OK”

58

59 คลิกที่ แถบ “ แผน ที่ ”

60

61

62 คลิกที่ปุ่ม ” ค้นหา ”

63 กรอก รายละเอียดที่ ต้องการค้นหา

64 คลิกที่ ปุ่ม ค้นหา

65

66

67 คลิก ที่

68

69

70 คลิกที่ปุ่ม ” ค้นหา ”

71 คลิกที่ ปุ่ม ”excel”

72 เลือกรายการข้อมูล ตามที่ต้องการ

73 คลิกที่ปุ่ม ” ยืนยันเลือก รายการข้อมูล ”

74 คลิกที่ ปุ่ม ”save”

75 คลิกที่แถบเพื่อ เปิดไฟล์

76 คลิกที่ ปุ่ม “Yes”

77

78


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้. 1) การทำงานของระบบ 2) วิธีการใช้งานเบื้องต้น 3) การใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google