งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบโปรแกรม Budget and Project กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบโปรแกรม Budget and Project กลุ่มงานบริหารงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบโปรแกรม Budget and Project กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
Management (BPM) กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557

2 ระบบโปรแกรม Budget and Project Management (BPM) กองคลัง
เป็นระบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับ หน่วยงานกองคลัง เป็นลักษณะงานสารบรรณงบประมาณ การส่งเอกสารการใช้จ่ายเงิน ติดตามเอกสารการใช้จ่ายเงินได้ทุกกระบวนงาน แบบ Real Time

3 ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้บริหารทุกระดับทราบสถานะและความก้าวหน้าในการใช้
จ่ายงบประมาณทุกรายการ ผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะของเอกสารการใช้จ่าย งบประมาณของตนเอง หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานในกองคลัง สามารถตรวจสอบข้อมูลเอกสาร แต่ละรายการว่าอยู่ในขั้นตอนใด ระบบสามารถรายงาน ผลงานที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว งานที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ และสามารถสั่งพิมพ์ เป็นรายงาน ของแต่ละบุคคลได้จากระบบโปรแกรม

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบโปรแกรม Budget and Project กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google