งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแทรกหัวข้อย่อยและเลข ลำดับ. แทรกหัวข้อย่อย ขั้นตอน 1. ลากเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการใส่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 2. ที่แท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม สัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแทรกหัวข้อย่อยและเลข ลำดับ. แทรกหัวข้อย่อย ขั้นตอน 1. ลากเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการใส่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 2. ที่แท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม สัญลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแทรกหัวข้อย่อยและเลข ลำดับ

2 แทรกหัวข้อย่อย ขั้นตอน 1. ลากเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการใส่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 2. ที่แท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม สัญลักษณ์ แสดงหัวข้อย่อย ( อยู่ในกลุ่มย่อหน้า ) 3. คลิกเลือกรูปแบบของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ที่ต้องการ

3 1. เลือกเค้าโครงภาพนิ่ง จาก แท็บ หน้าแรก แล้วเลือก รายการ สร้างภาพนิ่ง 2. เลือกเค้าโครงภาพนิ่ง เฉพาะชื่อเรื่อง

4 3. พิมพ์ข้อความใน ส่วนหัวของกล่อง ข้อความ

5 4. คลิกเมาส์ที่แท็บ แทรก แล้วเลือกรายการ กล่องข้อความ เพื่อพิมพ์ รายละเอียดข้อมูล

6 5. ลากขอบเขตของ กล่องข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความลงไป

7

8 การแทรก หัวข้อย่อย 1. ลากเมาส์ คลุมดำใน ข้อความที่ ต้องการ 2. คลิกที่แท็บ หน้าแรก เลือกรายการ สัญลักษณ์ แสดงหัวข้อ ย่อย แล้ว เลือกรูปแบบที่ ต้องการ

9 ผลที่ได้ ดัง รูป


ดาวน์โหลด ppt การแทรกหัวข้อย่อยและเลข ลำดับ. แทรกหัวข้อย่อย ขั้นตอน 1. ลากเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการใส่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 2. ที่แท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม สัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google