งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

3 ข้อมูลการให้บริการในชุมชนสำหรับ “ กลุ่มเป้าหมาย ในเขตรับผิดชอบ ” และผู้ป่วย นอกเขตรับผิดชอบ ประเภท แฟ้มบริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

4

5 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovst_community_service_type การ ให้บริการในชุมชน ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 195. รหัสการให้บริการในชุมชน ( ระดับบุคคล ) ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovst_community_service_type การ ให้บริการในชุมชน ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 195. รหัสการให้บริการในชุมชน ( ระดับบุคคล ) เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google