งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

3 ข้อมูลผู้ให้บริการของสถานพยาบาล ประกอบด้วย 1. แพทย์และทันตแพทย์ผู้ตรวจรักษา 2. บุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการตรวจรักษา หรือให้บริการด้านส่งเสริมป้องกันโรค 3. บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยที่ให้บริการ 4. บุคลากรสาขาอื่นที่กำหนดที่ทำหน้าที่ ให้บริการ 5. อาสาสมัครสาธารณสุข *** สำรวจและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม *** เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

4

5 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข provider_type ประเภทบุคลากร doctor_position ตำแหน่งหลัก ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข provider_type ประเภทบุคลากร doctor_position ตำแหน่งหลัก เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google