งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการบันทึกข้อมูล 7 แฟ้ม กลุ่มข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการบันทึกข้อมูล 7 แฟ้ม กลุ่มข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการบันทึกข้อมูล 7 แฟ้ม กลุ่มข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย
คู่มือการบันทึกข้อมูล 7 แฟ้ม กลุ่มข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ©

2 แฟ้มข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ แฟ้มข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ

3 (49) REFER_HISTORY ข้อมูลประวัติการส่งต่อผู้ป่วย
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (49) REFER_HISTORY ข้อมูลประวัติการส่งต่อผู้ป่วย 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาล และ รพ.สต. 2. ผู้ป่วยที่ถูกส่งกลับ ไปยังสถานบริการที่ส่งผู้ป่วยมา 3. การตอบกลับไปยังสถานบริการที่ส่งมา เมื่อสิ้นสุดการรักษาโดยไม่ได้ส่ง ผู้ป่วยกลับ หมายเหตุ ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ หมายถึง ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมถึงการส่งผู้ป่วยกลับไปยังสถานบริการที่ส่งมา และการตอบกลับ รหัส Dx จะอยู่ในแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD ประเภท แฟ้มบริการ จัดเก็บทุกครั้งที่มีการ ส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ

4 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(49) REFER_HISTORY

5 (50) REFER_RESULT ข้อมูลผลการตอบรับ การส่งต่อ /การส่งกลับผู้ป่วย
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (50) REFER_RESULT ข้อมูลผลการตอบรับ การส่งต่อ /การส่งกลับผู้ป่วย 1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ มาจาก รพ. และ รพ.สต. หมายเหตุ การตอบรับการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ/ส่งกลับ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ประเภท แฟ้มบริการ

6 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(50) REFER_RESULT

7 (44) CARE_REFER ข้อมูล การให้การดูแลผู้ป่วยขณะการส่งต่อ /การส่งกลับ
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (44) CARE_REFER ข้อมูล การให้การดูแลผู้ป่วยขณะการส่งต่อ /การส่งกลับ 1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ มาจาก รพ. และ รพ.สต. หมายเหตุ การตอบรับการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ/ส่งกลับ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เชื่อมโยงข้อมูลประวัติการส่งต่อในแฟ้ม REFER_HISTORY ประเภท แฟ้มบริการ

8 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(45) CLINICAL_REFER ข้อมูล การประเมินทางคลินิกของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ /การส่งกลับ หรือตอบกลับ 1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ มาจาก รพ. และ รพ.สต. หมายเหตุ ประเภท แฟ้มบริการ

9 (47) INVESTIGATION_REFER
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (47) INVESTIGATION_REFER ข้อมูล การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวินิจฉัยอื่นๆของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ /การส่งกลับ หรือตอบกลับ 1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ มาจาก รพ. และ รพ.สต. หมายเหตุ ประเภท แฟ้มบริการ

10 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(46) DRUG_REFER ข้อมูล ประวัติการได้รับยาของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ /การส่งกลับ หรือตอบกลับ 1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ มาจาก รพ. และ รพ.สต. หมายเหตุ ประเภท แฟ้มบริการ

11 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(48) PROCEDURE_REFER ข้อมูล ประวัติการการได้รับหัตถการของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ /การส่งกลับ หรือตอบกลับ 1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ มาจาก รพ. และ รพ.สต. หมายเหตุ ประเภท แฟ้มบริการ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการบันทึกข้อมูล 7 แฟ้ม กลุ่มข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google