งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 05. ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 05. ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 05. ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน
คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 05. ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ©

2 แฟ้มข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ แฟ้มข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ

3 (27) ADMISSION ข้อมูลประวัติการรับรักษาผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล หมายเหตุ
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (27) ADMISSION ข้อมูลประวัติการรับรักษาผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล หมายเหตุ การรับรักษาผู้ป่วยใน 1 ครั้งมี 1 record ประกอบด้วยข้อมูลตั้งแต่เข้ารับการรักษา จนถึงจำหน่าย หากมีการบันทึกข้อมูลเมื่อแรกรับผู้ป่วยด้วย การเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อจำหน่ายผู้ป่วยจะต้องทาใน record เดิม ประเภท แฟ้มบริการ

4 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(27) ADMISSION

5 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(27) ADMISSION

6 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(27) ADMISSION

7 (27) ADMISSION ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข -
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (27) ADMISSION ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข -

8 (29) DIAGNOSIS_IPD ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยใน หมายเหตุ
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (29) DIAGNOSIS_IPD ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยใน หมายเหตุ ข้อมูลการรักษาแต่ละครั้ง ดูจากแฟ้ม ADMISSION เชื่อมโยงโดย AN ประเภท แฟ้มบริการ

9 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(29) DIAGNOSIS_IPD

10 (29) DIAGNOSIS_IPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข -
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (29) DIAGNOSIS_IPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข -

11 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(31) PROCEDURE_IPD ข้อมูลการให้บริการหัตถการและผ่าตัดของผู้ป่วยใน ประกอบด้วย ผู้ป่วยในที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล หมายเหตุ ผู้ป่วยในที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ที่มีทา หัตถการ 1 อย่าง จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 หัตถการ จะมีมากกว่า 1 record ในการรับ ไว้รักษาในโรงพยาบาลครั้งเดียวกัน ประเภท แฟ้มบริการ

12 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(31) PROCEDURE_IPD

13 (31) PROCEDURE_IPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข -
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (31) PROCEDURE_IPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข -

14 (30) DRUG_IPD ข้อมูลการจ่ายยาสาหรับผู้ป่วยใน ประกอบด้วย
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (30) DRUG_IPD ข้อมูลการจ่ายยาสาหรับผู้ป่วยใน ประกอบด้วย ยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยใน ในขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาล ยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยใน เพื่อกลับไปใช้ต่อที่บ้าน ประเภท แฟ้มบริการ

15 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(30) DRUG_IPD

16 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(30) DRUG_IPD

17 (30) DRUG_IPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข -
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (30) DRUG_IPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข -

18 (28) CHARGE_IPD ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการสาหรับผู้ป่วยใน
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (28) CHARGE_IPD ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการสาหรับผู้ป่วยใน จำแนกตามหมวดค่าบริการ รหัสรายการค่าบริการ สิทธิการรักษา ประเภท แฟ้มบริการ

19 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(28) CHARGE_IPD

20 (28) CHARGE_IPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข -
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (28) CHARGE_IPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข -


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 05. ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google