งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

3 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ของชุมชน “ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ” ชุมชนหรือหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ประเภท แฟ้มสะสม สำรวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และ ปรับฐานให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

4

5 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข village_garbage_place สถานที่ กำจัดขยะในชุมชน *** ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 207. รหัสสถานที่กำจัดขยะในชุมชน ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข village_garbage_place สถานที่ กำจัดขยะในชุมชน *** ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 207. รหัสสถานที่กำจัดขยะในชุมชน

6 ข้อมูลกิจกรรมชุมชน “ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ” กิจกรรมที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาล และ รพ. สต. ประเภท แฟ้มบริการ จัดเก็บทุกครั้งที่ให้บริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

7

8 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข provis_comactivity การให้บริการใน ชุมชน community_activity_service ตารางการ ให้บริการ ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 209. รหัสกิจกรรมในชุมชน ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข provis_comactivity การให้บริการใน ชุมชน community_activity_service ตารางการ ให้บริการ ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 209. รหัสกิจกรรมในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google