งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบ Tell Me More 24 กรกฎาคม 2557 ( คณะ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบ Tell Me More 24 กรกฎาคม 2557 ( คณะ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบ Tell Me More 24 กรกฎาคม 2557 ( คณะ )

2 1) กำหนดการใช้งานโปรแกรม Tell Me More ของผู้เรียน เปลี่ยนแปลงกำหนดการของผู้เรียนใน ปีการศึกษา 2556 กำหนดการใหม่สำหรับผู้เรียนในปี การศึกษา 2557

3

4

5 2) การจัดการ License การได้รับ License ใหม่จากบริษัท ตัวแทนจำหน่าย TMM การต่ออายุของ Account ของผู้เรียนใน ปีการศึกษา 2556 การจัดสรร License ใหม่สำหรับผู้เรียน ในปีการศึกษา 2557 กำหนดการหมดอายุของผู้เรียนทั้งปี การศึกษา 2556 และ 2557 คือ ก. ค. 58

6 3) การจัดการ Student Group Student Group หลักที่ต้องสร้าง ได้แก่ – 2556 / 2557 – Student / Staff – Undergraduate / Graduated – Year 1, Year 2, … Year 6

7 4) ข้อมูลอื่นๆ การบังคับใช้อีเมลมหาวิทยาลัย (@email.psu.ac.th) การใช้ TMM กับรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน การเตรียมการอบรมและกิจกรรมในปี การศึกษา 2557


ดาวน์โหลด ppt การประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบ Tell Me More 24 กรกฎาคม 2557 ( คณะ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google