งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลื่อนเปิดภาคการศึกษาในปี 2557 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลื่อนเปิดภาคการศึกษาในปี 2557 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลื่อนเปิดภาคการศึกษาในปี 2557 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

2 ทปอ (ครั้ง 6/2554 วันที่ 25 ธันวาคม 2554):
มีมติให้ มหาวิทยาลัยสมาชิกปรับช่วงเวลาการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศ อาเซียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

3 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 วันเปิดภาคการศึกษา จันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 วันสอบกลางภาค จันทร์ที่ 6 - อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 วันสุดท้ายการศึกษา ศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 วันสอบไล่ จันทร์ที่ 1 - อังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 วันประกาศผลการศึกษา เสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

4 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 วันเปิดภาคการศึกษา จันทร์ที่ 5 มกราคม 2558
วันเปิดภาคการศึกษา จันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 วันสอบกลางภาค จันทร์ที่ 2 - จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 วันสุดท้ายการศึกษา ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 วันสอบไล่ จันทร์ที่ 4 - จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 วันประกาศผลการศึกษา ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558

5 ภาคฤดูร้อน /2557 วันเปิดภาคการศึกษา อังคารที่ 2 มิถุนายน 2558
วันเปิดภาคการศึกษา อังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 วันสอบกลางภาค จันทร์ที่ 2 - จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 วันสุดท้ายการศึกษา ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 วันสอบไล่ จันทร์ที่ 13 - พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา พุธที่ 5 สิงหาคม 2558

6 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
Summer/2557 1/2557 2/2557 11 ส.ค. 57 5 ม.ค. 58 2 มิ.ย. 2558 สอบ 16 กค. 58 ประกาศผล 23 กค. 58 15 กค. 57 ทราบรายชื่อ นศ

7 กิจกรรม Pre-college program
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม Pre-college program

8 กิจกรรม Pre-college program ปีการศึกษา 2557
12-22 มิถุนายน 2557: สมัคร Admission 1 กรกฎาคม 2557: ประกาศผลผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ 7-9 กรกฎาคม 2557: สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 15 กรกฎาคม 2557: ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท)) 1/2557 2/2557 Summer/2557 11 ส.ค. 57 5 ม.ค. 58 2 มิ.ย. 2558 สอบ 16 กค. 58 ประกาศผล 23 กค. 2558 15 กค. 57 ทราบรายชื่อ นศ

9 กำหนดการ Pre-college Program สำหรับนักศึกษารหัส 57
พฤ. 24 – อา. 27 ก.ค. 57: รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ส. 26 ก.ค. 57: วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (มหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย) จ. 28 ก.ค. 57: ชาวหอรวมใจ ต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน (กิจกรรมตลอดวัน อาทิ บายศรีสู่ขวัญ, กิจกรรมสานสัมพันธ์ ฯลฯ) อ. 29 – พ. 30 ก.ค. 57: วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (มหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย)

10 กำหนดการ Pre-college Program สำหรับนักศึกษารหัส 57
พฤ. 31 ก.ค.- อา. 3 ส.ค. 57: สอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ - ข้อสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (computer based) (Listening/Oral expression/Reading/Vocabulary/Grammar and Writing expression) ****** - สอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา รหัส 57 ทุกคน ข้อมูลความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ในทุกมิติ แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

11 กำหนดการ Pre-college Program สำหรับนักศึกษารหัส 57
จ. 4 - พ. 6 ส.ค. 57: วันจัดกิจกรรมของคณะ/วิทยาลัย วัตถุประสงค์ทางด้านวิชาการ นักศึกษาทราบถึง วิชาชีพและการทำงานในอนาคต (21st century skill) โครงสร้างหลักสูตรในรายละเอียด การเรียนการสอนในคณะ (เน้นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่)/การใช้ห้องสมุด/การใช้ระบบสารสนเทศ บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงานและบทบาทของหน่วยงานในคณะที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา กฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายละเอียด อื่นๆ

12 กำหนดการ Pre-college Program สำหรับนักศึกษารหัส 57
จ. 4 - พ. 6 ส.ค. 57: วันจัดกิจกรรมของคณะ/วิทยาลัย วัตถุประสงค์ทางด้านการพัฒนานักศึกษา นักศึกษาทราบถึง - การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - กฎ ระเบียบ สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของนักศึกษา / การแต่งกาย - ระบบประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาล (เน้นการขับขี่ยานพาหะและการสวมหมวกนิรภัย) - การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ - การจัดการตนเองเมื่อผิดหวังและการช่วยเหลือ - การทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม - อื่นๆ

13 พฤหัสบดีที่ 7 – ศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557:
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่ รหัส 57 11 ส.ค. 2557 เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557


ดาวน์โหลด ppt การเลื่อนเปิดภาคการศึกษาในปี 2557 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google