งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้บริการ Gpf Web Service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้บริการ Gpf Web Service"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้บริการ Gpf Web Service
3 เมษายน 2560

2 คลิกที่ปุ่มลืมรหัสเพื่อทำการขอรหัสใหม่ด้วยตนเอง
เมื่อสมาชิกเข้ามาที่หน้าเว็บ GPF web Service คลิกที่ปุ่ม ลืมรหรัสผ่าน เพื่อทำการขอกำหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง ดังรูป คลิกที่ปุ่มลืมรหัสเพื่อทำการขอรหัสใหม่ด้วยตนเอง 3 เมษายน 2560

3 ใส่หมายเลขบัตรประชาชน
ให้สมาชิกทำการกรอกรหัสประจำตัวประชาชนของสมาชิก ดังรูป ใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 3 เมษายน 2560

4 กรณีจำ E-Mail ที่ให้ไว้กับ กบข. ได้
กรณีที่สมาชิกจำข้อมูล ที่ให้ไว้กับทางกบข.ได้ ขอกำหนดรหัสผ่านใหม่ทาง จากคลิกปุ่มถัดไป ดังรูป กรณีจำ ที่ให้ไว้กับ กบข. ได้ 3 เมษายน 2560

5 ระบบจะทำการส่ง link สำหรับตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ให้สมาชิกทาง E-mail ของสมาชิก
3 เมษายน 2560

6 กรณีจำ E-Mail ที่ให้ไว้กับ กบข. ไม่ได้

7 ระบบจะทำการสุ่มคำถามยืนยันตัวตนที่มีอยู่ในระบบมา 3 ข้อ ต้องตอบให้ถูกทุกข้อ

8 ระบบจะให้สมาชิกตั้งคำถามและคำตอบของคำถามรักษาความปลอดภัยของสมาชิก
3 เมษายน 2560

9 ระบบจะให้สมาชิกกรอกข้อมูล E-mail ของสมาชิกใหม่
3 เมษายน 2560

10 ระบบจะทำการส่ง link ไปยัง E-mail ที่สมาชิกกรอกมาใหม่
3 เมษายน 2560

11 Link ที่สมาชิกจะได้รับรหัสผ่านทางอีเมล์ หลังจากท่านดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว

12 สมาชิกกำหนดรหัสผ่านเองเป็นตัวเลข 8 หลัก
3 เมษายน 2560

13 เมื่อกำหนดรหัสผ่านแล้วจะสามารถเข้าใช้ระบบได้
3 เมษายน 2560


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้บริการ Gpf Web Service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google