งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์

2 จงระบุชื่อซอฟต์แวร์ที่นักเรียนรู้จัก

3 Alphabet Buttons Appear Here
จงระบุชื่อซอฟต์แวร์ที่นักเรียนรู้จัก Alphabet Buttons Appear Here

4 นักเรียนคิดว่าซอฟต์แวร์คืออะไร

5 ซอฟต์แวร์ (Software) ชุดคำสั่ง หรือ โปรแกรม ที่ใช้สั่งงาน
ให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับ ขั้นตอนการทำงาน ที่เขียนขึ้นด้วย ภาษาของคอมพิวเตอร์

6 มนุษย์ กับ คอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้เป็นสื่อกลาง สำหรับการติดต่อระหว่าง มนุษย์ กับ คอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์

7

8 ภาษาระดับสูง

9

10

11 ภาษาเครื่อง

12 ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์
คอมไพเลอร์ อินเทอร์พรีเตอร์ แปลภาษาระดับสูงทั้งหมด ก่อนทำงานตามคำสั่ง แปลและทำงานทีละคำสั่ง

13 ชนิดของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์
ใช้จัดการกับระบบ ดำเนินงานพื้นฐาน ของระบบคอมพิวเตอร์ ใช้กับงานด้านต่างๆ ผู้ใช้ใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

14 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

15 ซอฟต์แวร์ระบบ : หน้าที่
หน่วยความจำรอง หน่วยรับเข้า หน่วย ประมวลผลกลาง หน่วยส่งออก หน่วยความจำหลัก

16 ซอฟต์แวร์ระบบ หน้าที่
1. จัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก หน่วยความจำรอง หน่วยรับเข้า หน่วย ประมวลผลกลาง หน่วยส่งออก หน่วยความจำหลัก

17 ซอฟต์แวร์ระบบ : หน้าที่
2. จัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำรอง หน่วยรับเข้า หน่วย ประมวลผลกลาง หน่วยส่งออก หน่วยความจำหลัก

18 ซอฟต์แวร์ระบบ : หน้าที่
3. เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำรอง หน่วย ประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยส่งออก หน่วยรับเข้า

19 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบปฏิบัติการ
ตัวแปลภาษา แปลภาษาระดับสูง ให้เป็นภาษาเครื่อง ใช้ในการดูแลระบบ

20 ระบุชื่อระบบปฏิบัติการที่นักเรียนรู้จัก

21 ระบบปฏิบัติการ ดอส (DOS)

22 ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ (Windows)

23 ระบบปฏิบัติการ ยูนิกส์ (Unix)

24 ระบบปฏิบัติการ ลินุกซ์ (Linux)

25 ระบบปฏิบัติการ แมคอินทอช (Macintosh)

26 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบปฏิบัติการ
ตัวแปลภาษา

27 ตัวแปลภาษา ภาษาปาสคาล

28 ตัวแปลภาษา ภาษาเบสิก

29 ตัวแปลภาษา ภาษาซี

30 ตัวแปลภาษา ภาษาโลโก

31 ตัวแปลภาษา ภาษาจาวา

32 ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์
คอมไพเลอร์ อินเทอร์พรีเตอร์

33 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ชนิดของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ บริษัทพัฒนาขึ้นแล้ว นำออกมาจำหน่าย โดยเน้นการใช้งานทั่วไป ถูกผลิตเพื่อให้เหมาะสม กับแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ

34 ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

35 ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

36 ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

37 ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์นำเสนอ

38 ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์สื่อสารและค้นหาข้อมูล

39 ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์กราฟิก

40 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ชนิดของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

41 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
โปรแกรมระบบงาน เกม

42 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ สำเร็จ ตัวแปรภาษา
ปฏิบัติการ ระบบ ใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์

43 ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด

44 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา ปาสคาล ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

45 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา เทอร์ทิส ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

46 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา โปรแกรมระบบงานตรวจสินค้า ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

47 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา ลีนุกซ์ ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

48 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา โฟโต้ชอป ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

49 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา ทำอาหาร ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

50 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา ไมโครซอฟต์เวิร์ด ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

51 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา โปรแกรมบัญชี ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

52 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา อูบุนตู ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

53 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา HTML ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

54 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา กิมพ์ ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

55 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา โลโก ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google