งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ThaiLIS ThaiLIS http://tdc.thailis.or.th/tdc/ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย รายงานการวิจัยของอาจารย์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ThaiLIS ThaiLIS http://tdc.thailis.or.th/tdc/ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย รายงานการวิจัยของอาจารย์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ThaiLIS ThaiLIS http://tdc.thailis.or.th/tdc/
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย รายงานการวิจัยของอาจารย์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ใช้ได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

2 การสืบค้นข้อมูล (Basic Search)

3 การสืบค้นข้อมูล ThaiLIS
1 2 1. ใส่คำที่ต้องการสืบค้นลงในช่องสืบค้น คลิกที่ “ส่วนใดส่วนหนึ่ง” 2. เลือกข้อมูลจากเขตข้อมูล มหาวิทยาลัย และชนิดเอกสาร แล้วคลิก ค้นหา

4 ผลการสืบค้นข้อมูล ThaiLIS
ข้อมูลแยกตามชนิดเอกสาร ผลการสืบค้นทั้งหมด เลือกชื่อเรื่องที่ต้องการ คำค้นที่ใช้มาก ข้อมูลแยกตามหน่วยงาน ข้อมูลแยกตามหน่วยงาน

5 Save ข้อมูล แสดงรายการบรรณานุกรม และ Abtract ของหนังสือ และเอกสารฉบับเต็มสำหรับการ Download เอกสารฉบับเต็ม “คลิก” เลือกข้อมูลที่ต้องการ

6 เงื่อนไขการเข้าใช้ ** อ่านเงื่อนไขการเข้าใช้ก่อน เนื่องจากเป็นเอกสารสำหรับการศึกษาเท่านั้น คลิกที่ยอมรับเงื่อนไข และคลิกที่ คำว่า แล้วคลิก Open หรือ Save ข้อมูล

7 ตัวอย่างเอกสารฉบับเต็ม
ตัวอย่างเอกสารฉบับเต็ม ต้องทำการ Download ข้อมูลก่อนจึงจะสามารถเปิดอ่านได้ทุกหน้า


ดาวน์โหลด ppt ThaiLIS ThaiLIS http://tdc.thailis.or.th/tdc/ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย รายงานการวิจัยของอาจารย์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google