งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Jirawat Promporn TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO.,LTD. Update Latest 08/05/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Jirawat Promporn TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO.,LTD. Update Latest 08/05/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Jirawat Promporn jirawat@book.co.th TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO.,LTD. Update Latest 08/05/51

2 The American Society of Civil Engineers หรือ ASCE ก่อตั้งเมื่อปี 1852 มีสมาชิกจากกลุ่ม วิศวกรรมโยธาจากทั่วโลกกว่า 133,000 แห่ง และ ยังเป็นสมาคมวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดใน สหรัฐอเมริกา ซึ่งภาระกิจที่สำคัญคือ ผลักดันให้ สาขาวิศวกรรม เปรียบเสมือนผู้นำในการสร้าง คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางสมาคมมีอายุครบ 150 ปี เมื่อ ปี 2002 ที่ผ่านมา History

3 Publications ASCE เป็นสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการผลิตสิ่งพิมพ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา โดย ในแต่ละปีจะตีพิมพ์ข้อมูลมากกว่า 50,000 หน้า เช่น นิตยสารรายเดือนด้านวิศวกรรมโยธา, หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวของ ASCE วารสารวิชาการด้านเทคนิค เป็นต้น

4 Current Volume Current Issue Search Browse Journals Search This Issue Search All Issue Available Volume Search Method

5 Homepage คลิก Publications

6 Journals เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

7 Browse Journal 1. แสดงหน้าสารบัญของวารสารฉบับปัจจุบัน3. สืบค้นสิ่งพิมพ์ทั้งหมด 2. แสดง Volume ทั้งหมดที่มีให้บริการของวารสารที่เลือก 1 2 3

8 Current Issue เลือกดูสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็ม

9 Current Volume 1 1. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ HTML2. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ PDF 2

10 Available Volumes คลิกเลือก Volume ที่ต้องการ

11 Search This Issue จากหน้า Table of Contents คลิกที่ Search This Issue

12 Search This Issue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. เลือกคำเชื่อม 6. เลือกรูปแบบการแสดงผล 7. ระบุช่วงเวลา 1. เลือกวารสาร 2. ระบุปี 3.ใส่คำค้น 4. ระบุเขตข้อมูล 8. ระบุ Volume และ Issue 9. คลิก Search

13 Advanced Search 1. คลิก Advanced Search 1

14 Advanced Search 2. ใส่ชุดคำสั่ง จากนั้นกำหนดค่าอื่นๆ เช่นเดียวกับ Search This Issue dynamics <IN> ti <AND> John<IN>au 2

15 Search Results 1. คลิกเพื่อแสดงรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป 2. แสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF4. ปรับปรุงผลการสืบค้น 1 2 5 3 4 3.จัดเรียงรูปแบบการสืบค้น 5. เริ่มการสืบค้นใหม่

16 Search Results-Abstract

17 Search Results-PDF Print, Save

18

19 myArticles 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ2. คลิก myArticles จากนั้นคลิกปุ่ม GO 2 1

20 Register คลิก Sign up for free!

21 Register กรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนและคลิกปุ่ม Register

22 Register

23 กำหนด Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม Register

24 My Scitation

25

26 Download Citation 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรมและคลิกปุ่ม GO 2 1

27 CrossRef Search คลิก CrossRef Search เพื่อสืบค้น

28 CrossRef Search 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. คลิก Search 12

29 CrossRef Search คลิกเลือกเรื่องที่สนใจ

30


ดาวน์โหลด ppt By Jirawat Promporn TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO.,LTD. Update Latest 08/05/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google