งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.mfu.ac.th/center/lib 1.ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)
2.จาก Icon หน้าเว็บ (ตามตัวอย่าง)

2 Computers & Applied Sciences Complete
เป็นฐานข้อมูลที่ ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากร อันหลากหลาย มากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) วารสารอีกกว่า 950 ฉบับ สาขาวิชา: การวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์

3 เลือกฐาน EBSCOhost Research Databases

4 Click เลือกฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete
จากนั้น Click ที่ Continue

5 ระบุคำค้นที่ต้องการ ตย. Database design
คลิกที่ปุ่ม Search

6 ผลการสืบค้น แสดงผลลัพธ์ รายการบทความ หากต้องการปรับปรุงคำค้นให้เลือก
ที่เมนู Refine your results เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลใหม่อีกครั้ง

7 เช่น เลือกข้อมูลเฉพาะ Full Text ตั้งแต่ปี 2000 – 2011 เท่านั้น
จากนั้น ให้คลิกที่ Update

8 ผลลัพธ์ แสดงผลลัพธ์เฉพาะ Full Text เท่านั้น และหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกเลือก PDF Full Text ดังภาพ

9 ให้รายละเีอียดของบทความที่เราได้จัดเก็บไว้ สามารถที่จะสั่งพิมพ์ download pdf file ได้
หรือหากต้องการบรรณานุกรมอัตโนมัติ เลือกที่เมนู Detailed Record ดังตัวอย่าง เลือก Print, Save,

10 เลือกที่เมนู Cite เพื่อเลือกรูปแบบการอ้างอิงบรรณานุกรม

11 Cite this article คือ เราจะเอาบทความนี้ไปเขียนอ้างอิง ซึ่งจะมีให้รูปแบบการอ้างอิงให้เลือกหลากหลาย
เลือกรูปแบบบรรณานุกรม APA จากนั้น ให้ copy บรรณานุกรมทั้งหมด ไปวางไว้ใน Microsoft word

12 เลือกผลลัพธ์โดยส่ง E-mail

13 3. เลือกอ้างอิงแบบ APA 4. คลิกที่ Send
1.ระบุอีเมล์ที่จะส่งถึง 2.ระบุเป็น Plain Text 3. เลือกอ้างอิงแบบ APA 4. คลิกที่ Send

14 หากใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ใช้ผ่านเว็บไซต์นี้
โดยใส่ Login / Password คือ mfu หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำการสืบค้น ติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ หรือ


ดาวน์โหลด ppt 1.ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google