งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cambridge Journals Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cambridge Journals Online"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cambridge Journals Online
(CJO) By : Jirawat Promporn B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d

2 Introduction Cambridge Journals Online เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 100 รายชื่อ จากสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

3 Search Methods Browse Journals Quick Search Advanced Search

4 คลิกเลือกแสดงรายการวารสาร
Browse Journals คลิกเลือกแสดงรายการวารสาร

5 Browse Journals-Alphabetically
1 2 1. คลิกเลือก Alphabetically 2. คลิกเลือกวารสารที่ต้องการ

6 Browse Journals-By Subject Area
1 2 3 1. คลิกเลือก By Subject Area 2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 3. คลิกเลือกวารสารที่ต้องการ

7 Browse Journals-Subscribe Journals
1 2 1. คลิกเลือก Subscribed Journals 2. คลิกเลือกวารสารที่ต้องการ

8 1. พิมพ์คำค้นลงในช่องว่าง 2. คลิกปุ่ม Go
Quick Search 1 2 1. พิมพ์คำค้นลงในช่องว่าง 2. คลิกปุ่ม Go

9 3. พิมพ์คำค้นลงในเขตข้อมูลที่ต้องการ 4. ระบุช่วงเวลา
Advanced Search 1 2 3 4 5 6 1. ระบุวารสาร 2. ระบุกลุ่มข้อมูล 3. พิมพ์คำค้นลงในเขตข้อมูลที่ต้องการ 4. ระบุช่วงเวลา 5. กำหนดเฉพาะวารสารอย่างเดียวหรือเฉพาะที่บอกรับ 6. คลิกปุ่ม Submit

10 [abstract] แสดงสาระสังเขป [PDF] แสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF
Search Results [abstract] แสดงสาระสังเขป [PDF] แสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF [HTML] แสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML

11 คลิกปุ่ม Forward Abstract เพื่อส่งสาระสังเขปผ่าน Email

12 ใส่รายละเอียดในการจัดส่งจากนั้นคลิกปุ่ม Send
Forwarding Abstracts ใส่รายละเอียดในการจัดส่งจากนั้นคลิกปุ่ม Send

13 Article-PDF

14 Article-HTML

15 คลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล PubMed
Reference คลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล PubMed

16 4. เลือกรูปแบบการถ่ายโอนข้อมูล
Site Holdings 1 2 3 4 5 6 1. เลือก Site Holdings 2. ระบุหัวเรื่อง 3. ระบุเขตข้อมูล 4. เลือกรูปแบบการถ่ายโอนข้อมูล 5. เลือกแสดงวารสารทั้งหมดหรือเฉพาะที่ให้บริการ 6. คลิก Find Titles

17 Cambridge Journals Online
CJO


ดาวน์โหลด ppt Cambridge Journals Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google