งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50 การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses

2 สารบัญ  ProQuest Dissertations & Theses - A&I คืออะไร  หน้าจอหลัก (Home)  วิธีการสืบค้นเอกสาร - Basic Search - Advanced Search - Publication Search - By Subject - By Location  หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results)

3 สารบัญ(ต่อ)  หน้าแสดงเอกสาร  สาระสังเขป (Abstract)  24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ (24 Page Preview)  Marked List  การสั่งพิมพ์ ส่งอีเมล์ บันทึกและ การถ่ายโอนรายการ บรรณานุกรม  Set Up Alert

4 Content ProQuest Dissertations & Theses – A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบัน การศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลียเอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2 ล้านระเบียน

5 Content  ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 1861  ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1980  ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1988

6 ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา เอกเพิ่มขึ้น 60,000 ชื่อเรื่อง และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา โทเพิ่มขึ้น 12,000 ชื่อเรื่อง ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของ วิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มี ให้บริการ Content

7 เครื่องหมาย ? แทนที่ตัวอักษร 1 ตัวอักษร เช่น wom?n = woman, women เครื่องหมาย * ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 หรือมากกว่า 1 ตัวอักษรขึ้นไป เช่น key* = key, keying, keyhole, keyboard เครื่องหมาย “ ” สำหรับสืบค้นในแบบกลุ่มคำ หรือวลี เมื่อมีคำค้น ตั้งแต่สามคำขึ้นไป เช่น “cross country skiing” = “cross country skiing” Operators & Special Characters

8 Basic Search Advanced Search Publication Search Search Methods

9 1. พิมพ์คำค้น 2. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์4. เพิ่มรูปแบบการสืบค้น 3. คลิกปุ่ม Search 1 3 4 “total quality management” or TQM 2 Basic Search

10 2. ระบุเขตข้อมูล 1. พิมพ์คำค้น climat* change* greenhouse 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search 1 3 5 6 4 2 Advanced Search

11 ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้นหรือคลิกที่ Browse เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ Advanced Search

12 By Subject 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของหัวเรื่อง2. หรือ คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในหัวเรื่องนั้น 1 2 3 Publications Search

13 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ2. คลิกเลือกประเทศที่สนใจ 3. คลิกที่ชื่อสถาบัน หรือ View documents เพื่อเรียกดูเอกสาร By Location 1 2 3 Publications Search

14 1. จำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบ2. คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูเนื้อหาโดยละเอียด 3. แสดง 24 หน้าแรก4. ปรับปรุงการสืบค้น 1 2 3 4 Search Results

15 พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขจากคำค้นเดิมและสืบค้นใหม่อีกครั้ง Refine Search

16 คลิกเพื่อสั่งพิมพ์ หรือส่ง ข้อมูลเอกสารนี้ทางอีเมล์ Document View

17 ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น หัวเรื่อง(Subject) เดียวกัน เป็นต้น More Like This

18 1. คลิกเลือกเฉพาะหน้าที่ต้องการของวิทยานิพนธ์ หรือ 2. แสดงวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 24 หน้า 1 2 24 Page Preview

19

20 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ 1 2 Marked List

21 คลิกเลือก Print, Email หรือ Export เอกสารที่ได้เลือกไว้ My Research

22 1. เลือกรูปแบบข้อมูล2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก Email หรือ Print หรือ Download 1 2 3 Create your bibliography

23 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 2. เลือกเขตข้อมูล 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะจัดส่งทาง email 4. ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ 5. คลิก Send Email 1 2 3 5 4 Email marked documents

24 คลิกเลือกรูปแบบในการ Export Export citations

25 คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง Email หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล Create a web page

26 1. คลิกเมนู File 2. คลิก Save as 1 2 Create a web page : Download

27 1. ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง Email2. คลิก Send Email 1 2 Create a web page : Email

28 1. แก้ไขข้อมูล2. คลิก Update 2 1 Create a web page : Edit

29 1 2 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้น เพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุงใหม่ ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert Set Up Alert

30


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google