งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดใน ประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดใน ประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดใน ประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 07/01/53 การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา

2 สารบัญ ● ProQuest Dissertations & Theses - A&I คืออะไร ● หน้าจอหลัก (Home) ● วิธีการสืบค้นเอกสาร ● Basic Search ● Advanced Search ● Browse ● By Subject ● By Location ● หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results)

3 สารบัญ(ต่อ) ● หน้าแสดงเอกสาร ● สาระสังเขป (Abstract) ● 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ (Preview) ● Marked List ● การสั่งพิมพ์ ส่งอีเมล บันทึกและ การถ่ายโอนรายการ บรรณานุกรม ● Set Up Alert

4 ProQuest Dissertations & Theses – A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบัน การศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.7 ล้านรายการ Content

5 Content ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1861 ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 1980 ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1988 ● ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มีให้บริการ ● ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา โทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง

6 เครื่องหมาย ? แทนที่ตัวอักษร 1 ตัวอักษร เช่น wom?n = woman, women เครื่องหมาย * ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 หรือมากกว่า 1 ตัวอักษรขึ้นไป เช่น cat* = cat, cats, catch, caterpillar, catalog เครื่องหมาย “ ” สำหรับสืบค้นในแบบกลุ่มคำ หรือวลี เมื่อมีคำค้น ตั้งแต่สามคำขึ้นไป เช่น “computer assisted instruction” Operators & Special Characters

7 Basic Search Advanced Search Browse Search Methods

8 1. พิมพ์คำค้น 2. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์4. หรือ เพิ่มรูปแบบการสืบค้น 3. คลิกปุ่ม Search Basic Search 3 “total quality management” or TQM 1 4 2

9 2. ระบุเขตข้อมูล 1. พิมพ์คำค้น 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search 2 6 4 5 climat* change* greenhouse 1 Advanced Search 3

10 ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้น หรือคลิกที่ Look up Subjects เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ Advanced Search

11 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของหัวเรื่อง2. หรือ คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในหัวเรื่องนั้น By Subject Browse 1 3 2

12 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 2. คลิกเลือกประเทศที่สนใจ 3. คลิกที่ชื่อสถาบัน หรือ View documents เพื่อเรียกดูเอกสาร 1 By Location Browse 3 2

13 1. จำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบ2. คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูเนื้อหาโดยละเอียด 3. คลิกที่ Preview เพื่อแสดง 24 หน้าแรก4. ปรับปรุงการสืบค้น Search Results 4 3 2 1

14 พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงแก้ไขจากคำค้นเดิมและสืบค้นใหม่อีกครั้ง Refine Search

15 1. สั่งพิมพ์ อีเมล คัดลอก URL (Copy Link) หรือ อ้างอิงเอกสารนี้ (Cite This) 2. ดูตัวอย่าง 24 หน้าแรก หรือ สั่งซื้อเอกสารวิทยานิพนธ์ 3. ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น หัวเรื่อง (Subject) เดียวกัน เป็นต้น 1 2 3 Abstract

16 สามารถเลือกบันทึก (Save) หรือ สั่งพิมพ์ (Print) เอกสารที่ต้องการได้ Preview

17 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ 2 Marked List 1

18 คลิกเลือก Print, Email หรือ Export เอกสารที่ได้เลือกไว้ My Research

19 1. เลือกรูปแบบข้อมูล2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก Email หรือ Print หรือ Download Create your bibliography 1 2 3

20 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 2. เลือกรูปแบบข้อมูล 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะจัดส่งทาง email 5. ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ 6. คลิก Send Email 1 2 3 5 6 Email marked documents 4 4. ระบุ Email address ที่จะจัดส่ง

21 คลิกเลือกรูปแบบในการ Export Export citations

22 คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง Email หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล Create a web page

23 1. คลิกเมนู File 2. คลิก Save Page As Create a web page : Download 2 1

24 1. ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง Email2. คลิก Send Email Create a web page : Email 1 2

25 1. แก้ไขข้อมูล2. คลิก Update 2 1 Create a web page : Edit

26 Set Up Alert 1 2 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้น เพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุง ใหม่ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมล เมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert

27


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดใน ประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google