งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CNKI ฐานข้อมูลวารสารและวิทยานิพนธ์ภาษาจีน ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ China Academic Journals Full-text Database (CAJ) และ China Doctor/Master.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CNKI ฐานข้อมูลวารสารและวิทยานิพนธ์ภาษาจีน ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ China Academic Journals Full-text Database (CAJ) และ China Doctor/Master."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CNKI ฐานข้อมูลวารสารและวิทยานิพนธ์ภาษาจีน ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ China Academic Journals Full-text Database (CAJ) และ China Doctor/Master Dissertations Full-text Database (CDMD) ครอบคลุมสาขาวิชาวรรณกรรม ประวัติศาสน์ ปรัชญา การศึกษา และสังคมศาสตร์ สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับเต็ม

2 เลือกฐานข้อมูล CNKI

3 เลือกเมนูสืบค้น English Version

4 เลือกสืบค้นประเภท วิทยานิพนธ์ ป.โท

5 ระบุเงื่อนไขการสืบค้น ตย. สืบค้นจากชื่อเรื่อง

6 แสดงผลลัพธ์ คลิกเลือกรายการที่ต้องการ
แสดงผลลัพธ์ คลิกเลือกรายการที่ต้องการ

7 แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์

8 แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์ (ต่อ)

9 หากต้องการ Download File ให้เลือกเมนูด้านบน
เป็นบท/หน้า Download ทั้งเล่ม

10 ตย. เลือก Download บางบท/หน้า

11 ผลลัพธ์เป็น PDF (save, print)

12 เลือก Download ทั้งเล่ม

13 ตย. Download ทั้งเล่ม (60 หน้า) (Save,Print)


ดาวน์โหลด ppt CNKI ฐานข้อมูลวารสารและวิทยานิพนธ์ภาษาจีน ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ China Academic Journals Full-text Database (CAJ) และ China Doctor/Master.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google