งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โจทย์ปัญหา ชุดที่ 1

2 ครอบครัวสุขสันต์ พ่อ แม่ ลูก 2 คน

3 พ่อมีเงินอยู่จำนวน x บาท พ่อนำไปฝากธนาคารเป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท เงินยังเหลือติดตัวอีก 28,000 บาท อยากทราบว่าพ่อมีเงินก่อนที่จะนำไปฝากธนาคารอยู่เท่าไร

4 วิธีคิด X - 25,000 = 28,000 X - 35, ,000 = 28, ,000 X = 63,000

5 แม่ให้เงินพ่ออีก n บาท ทำให้พ่อมีเงินเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด32,000 อยากทราบว่าแม่ให้เงินเท่าไร

6 วิธีคิด X + 28,000 = 32,000 X + 28,000 – 28,000 = 32,000 – 28,000 X = 4,000

7 พ่อกับแม่ได้พาลูกไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อพัดลมมา 2 ตัว ในราคาตัวละ x บาท ทำให้พ่อเหลือเงิน 30,820 บาท อยากทราบว่าพ่อซื้อพัดลมมาตัวละกี่บาท

8 วิธีคิด 32, x = 30,820 (32,000 – 32,000) - 2x = 30,820 – 32,000 -2x = -1180 - 2x ÷ 2 = 1180 ÷ 2 X = 590 - x ÷ (-1) = (-1)

9 ในขณะเดียวกันพ่อก็ได้ซื้อจานมา y จำนวน 10 ใบ ราคารวมทั้งหมด 1,500 อยากทราบว่าพ่อซื้อจานมาใบละเท่าไร

10 วิธีทำ (y × 10) ÷ 10 = 1,500 ÷ 10 Y = 150

11 จากเดิมพ่อเหลือเงินอยู่ 30,820 ซื้อจานไปอีก1,500 บาท เงินที่เหลือทั้งหมดพ่อแบ่งให้ลูก 2 คน คนละเท่ากัน จะได้คนละเท่าไร

12 วิธีคิด (30,820 -1,500) ÷ 2 = 29,320 29,320 ÷ 2 = 14,660

13 ประเด็นอภิปราย


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google