งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การบวก ลบ หารระคน ครูนุชนารถ เมืองกรุง โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ. เมือง จ. พะเยา

2 การบวก ลบ คูณ หารระคน การบวก ลบ คูณ หารระคน คือ การหาผลลัพธ์ของจำนวนตั้งเเต่ 3 จำนวนขึ้นไป โดยใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งเเต่สองวิธีขึ้นไปประกอบกันเพื่อหาผลลัพธ์ การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน เเล้วนำมาบวก หรือลบ หรือคูณ หรือหารจำนวนที่เหลือ

3 ตัวอย่างที่ 1 ( ) × 5 = วิธีทำ x ,875 ตอบ = ,875

4 ตัวอย่างที่ 2 ( ) = วิธีทำ ตอบ =

5 โจทย์ปัญหา 1) 3, ,172 = 2) (382,975 – 70,724) = ) 19,000 – 9,990 = 4) 79, ,065 = 5) 705,975 + (40,754 – 498) =

6 โจทย์ปัญหา 6) ( ) ÷ = 7) (12,644 × 50 ) = ) ( ) ÷ = 9) (19, ,065) – = 10) 105,727 + (50,000÷40) =

7 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
โจทย์ปัญหาระคน หมายถึง โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยทั้งข้อความและตัวเลข ที่ต้องใช้วิธีการ บวก ลบ คูณ และหารเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา หลักการ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร ระคน คือโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยข้อความและตัวเลขที่ต้องใช้วิธีการ บวก ลบ คูณ และหารมาช่วยในการแก้ปัญหา

8 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
วันอาทิตย์มีผู้ใช้บริการรถไฟ 35,103 คน เป็นผู้ชาย 10,804 คน ดังนั้นผู้ใช้บริการรถไฟที่เป็นผู้หญิงมีจำนวนกี่คน  โจทย์กำหนด วันเอาทิตย์ มีผู้ใช้บริการรถไฟ 35,103 คน ผู้ใช้บริการเป็นผู้ชาย 10,804 คน  โจทย์ถามว่า ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้หญิงมีจำนวนกี่คน วางแผน ใช้วิธีการลบในการหาคำตอบ  เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (35, ,804 = ) คำตอบ 24,299 คน

9 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
แม่ค้าขายมะม่วงราคา กิโลกรัมละ 45 บาท ได้ 150 กิโลกรัม และขายชมพู่ราคา กิโลกรัมละ 50 บาท ได้ 73 กิโลกรัม แม่ค้าได้เงินเท่าไร วิธีทำ ประโยคสัญลักษณ์ (45 × 150) + (50 × 73) = จำนวนเงินที่ขายมะม่วงได้ 45 × = , บาท จำนวนเงินที่ขายชมพู่ได้ × = , บาท รวมเงินที่ขายผลไม้ได้ทั้งหมด 6, ,650 = , บาท ตอบ รวมเงินที่ขายผลไม้ได้ทั้งหมด 10, บาท

10 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
ดาวมีเงินสะสมอยู่ 51,785 บาท เดือนมีเงินสะสม 98,843 บาท ดาวและเดือนนำเงินมารวมกันเพื่อไปชำระค่ารักษาพยาบาลให้คุณแม่เป็นจำนวนเงิน 102,571 บาท ฟ้าและฝนจะมีเงินเหลือกี่บาท วิธีทำ ดาวมีเงินสะสม , บาท เดือนมีเงินสะสม , บาท ดาวและเดือนมีเงินสะสมรวมกันได้ , บาท ชำระค่ารักษาพยาบาลให้คุณแม่ , บาท ดาวและเดือนจะมีเงินเหลือ , บาท ตอบ ดาวและเดือนจะมีเงินเหลือ ,057 บาท

11 ลองทำดูนะคะ 1. พ่อมีเงินจำนวน 2,940,585 บาท นำไปซื้อบ้านใหม่ราคา 1,59,900 บาทขายต้นไม้ได้เงิน 28,500 บาท พ่อมีเงินเท่าไร 2. ฟ้ามีพวงปากกา 1,260 ด้าม มายมีปากกา 1,860 เม็ด นำมารวมกันเพื่อแบ่งใส่ถุง ถุงละ 40ด้าม และขายไปถุงละ 100 บาท ทั้งสองคนจะได้เงินจากการขายปากกาเท่าไร 3. มีไข่ไก่ 5,000 ฟอง ไข่แตกเสีย 50 ฟอง ที่เหลือจัดใส่ถุง ถุงละ 25 ฟอง จะต้องใช้ถุงกี่ใบ

12 เอกสารอ้างอิง http://www.trueplookpanya.com/new/
พื้นหลัง PPT : มหาวิทยลัยธุรกิจบัณทิตย์

13 ครูนุชนารถ เมืองกรุง โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ. เมือง จ. พะเยา
ผู้จัดทำ ครูนุชนารถ เมืองกรุง โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ. เมือง จ. พะเยา


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google