งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระที่ 5. มาตรฐานการเรียนรู้ Math Trick Math Trick.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระที่ 5. มาตรฐานการเรียนรู้ Math Trick Math Trick."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระที่ 5

2 มาตรฐานการเรียนรู้ Math Trick Math Trick

3 ตัวชี้วัด

4 ตัวอย่าง ข้อสอบ Math Trick Math Trick

5 วิธีคิดที่ 1 Math Trick Math Trick

6 คำตอบ ความสูงในสัปดาห์ที่ 6 เท่ากับ 30 เซนติเมตร

7 วิธีคิดที่ 2 Math Trick Math Trick เซนติเม ตร

8 Math Trick Math Trick คำตอบ ความสูงในสัปดาห์ที่ 6 เท่ากับ 30 เซนติเมตร

9 Math Trick Math Trick

10 วิธีเขียน ที่ 1 Math Trick Math Trick

11 วิธีเขียน ที่ 2 Math Trick Math Trick

12

13 วิธีคิด

14 Math Trick Math Trick คำตอบ แม่ค้าขายส้มกับสับปะรดได้ มากกว่าชมพู่

15 Math Trick Math Trick

16 1. น้องเพียงขวัญซื้อมะม่วงได้มากสุด 8 กิโลกรัม 2. น้องเพียงขวัญซื้อมังคุดได้มากสุด 2 กิโลกรัม และซื้อส้มได้ 3 กิโลกรัม 3. น้องเพียงขวัญซื้อชมพู่ 5 กิโลกรัม เหลือ เงินจำนวน 25 บาท

17 Math Trick Math Trick

18 วิธีคิดที่ 1

19 Math Trick Math Trick

20 ก. ปลากับ กุ้ง ข. กุ้งกับ หมึก Math Trick Math Trick

21 ค. ปูกับ หมึก ง. ปูกับ ปลา

22 Math Trick Math Trick

23

24 วิธีคิดที่ 2 ตอบ ข้อ ข. กุ้งกับหมึก

25 ขอขอบพระคุณ ทุกท่าน สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สาระที่ 5. มาตรฐานการเรียนรู้ Math Trick Math Trick.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google