งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง: ตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อรายเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง: ตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อรายเดียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง: ตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อรายเดียว
คำถาม: แรงงานขุดแร่ได้ 2 ตันต่อชั่วโมง ราคาแร่ในตลาดเป็น $10 ต่อตัน ถ้าเจ้าของเหมืองแร่เป็นผู้จ้างรายเดียวในพื้นที่นั้น โดยมีเส้น supply of labor เป็น L = 50w ก) เขาจะจ้างแรงงานกี่คนและค่าจ้างเป็นเท่าไร ข) ถ้าเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีการจ้างแรงงานกี่ราย

2 คำตอบ: ก) MRPL = 2*10 = $20 ต่อชั่วโมง
w = L / 50 TE = w*L = L * L = L2 ME = ( wL)/ L = L / 25 MRPL = 20 = ME = L / 25 ดังนั้น L = 500 w = 500/50 = 10 ข) MRPL = 20 = w = L / 50 L = 1,000

3 ตัวอย่าง: ตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ขายรายเดียว
คำถาม: สหภาพแรงงานมีเส้น supply L = 50w และเผชิญกับเส้นอุปสงค์ MRPL = L จะมีการจ้างแรงงานเท่าไรและค่าจ้างเป็นเท่าไร

4 คำตอบ: หา MR ของเส้นอุปสงค์ต่อแรงงาน
โดยที่ TR = L* MRPL TR = L*(70-0.1L) TR = 70L - 0.1L2 MR = ( TR / L) = L สหภาพแรงงาน Max. Rent ณ.จุดที่ w = MR L / 50 = L L = 318 MRPL เป็นค่าจ้าง = ( ไม่ใช่ที่ w = L/50 )

5 ตัวอย่าง: Sub. Effect และ Output effect
คำถาม: ให้ q = 40K0.25L0.25 q = P v0.5w0.5 L = 100P2 v0.5w1.5 เดิม w = 4 , v = 4 และ P = 1 ถ้ามีกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ w = 9 หา Sub. Effect และ Output effect

6 คำตอบ: w เดิม : q = 400 * 1 = 400 = 100 w ใหม่: q = 400 = 66.6
40.5 * L = * = = 6.25 40.5 * w ใหม่: q = = 2 * 3 L = = 2 * 27 Total effect : L ลดลงจาก 6.25 เหลือ 1.85

7 หา Sub. Effect w / v = 9 / 4 = K / L K = (9/4)L q = 40 * [(9/4)L]0.25 * L0.25 Sub. Effect กำหนดให้ q เดิมที่ 100 100 = 40 * (9/4)0.25 * L0.5 2.5 = * L0.5 L = (2.5/1.22)2 = 4.17 ดังนั้น Sub. Effect = = 2.08 Output Effect = = 2.32


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง: ตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อรายเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google