งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงิน

2 เงิน เป็นสิ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือสินค้า เงินของไทยที่ใช้ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2ชนิด คือ เงินเหรียญกับธนบัตร

3 เงินเหรียญของไทยมีรูปร่างลักษณะ และมีค่าดังต่อไปนี้
เงินเหรียญของไทยมีรูปร่างลักษณะ และมีค่าดังต่อไปนี้ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ หรือ เหรียญสลึง มีสีทอง เหรียญห้าบาท มีสีเงิน เหรียญห้าสิบสตางค์ หรือ เหรียญสองสลึง มีสีทอง เหรียญสิบบาท มีสีทองอยู่วงใน และขอบรอบนอกเป็นสีเงิน เหรียญบาท มีสีเงิน

4 ธนบัตรของไทย ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของไทย ได้แก่
ธนบัตรของไทย ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของไทย ได้แก่ ธนบัตรใบละสิบบาท ธนบัตรใบละยี่สิบบาท ธนบัตรใบละห้าสิบบาท ธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาท ธนบัตรใบละห้าร้อยบาท ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท

5 การเปรียบเทียบค่าของเงิน
เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ = เหรียญห้าบาท 2 เหรียญ ธนบัตรใบละ ยี่สิบบาท 1 ใบ = เหรียญสิบบาท 2 เหรียญ ธนบัตรใบละ ห้าสิบบาท 2 ใบ ธนบัตรใบละ หนึ่งร้อยบาท 1 ใบ = = ธนบัตรใบละ ห้าร้อยบาท 2 ใบ ธนบัตรใบละ หนึ่งพันบาท 1 ใบ

6 จงหาคำตอบเติมลงในช่องว่าง
คิวมีเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 40 เหรียญ เป็นเงิน ______ บาท แม่ให้เงินเพิ่มอีก 80 บาท นำเงินที่มีทั้งหมด ______ บาท ไปซื้อดินสอสองแท่ง ราคาแท่งละ 5.50 บาท เป็นเงิน ______ บาท นำเงินที่เหลือ ______ บาท ไปแบ่งให้น้อง บาท จึงมีเงินเหลือ ______ บาท วันต่อมาคุณอาให้เงินเพิ่มอีก 100 บาท คิวมีเงินรวม ______ บาท แล้วนำเงินไปหยอดกระปุก บาท จึงเหลือเงิน ______ บาท จากนั้นนำเงินไปซื้อไอศกรีม 2 แท่ง ราคาแท่งละ 9 บาท 50 สตางค์ รวมเป็นเงินค่าไอศกรีม ______ บาท คิวมีเงินเหลืออีก ______ บาท นำเงินที่เหลือไปซื้อของเล่นฝากน้องราคา 25 บาท คิวมีเงินเหลืออยู่ ______ บาท และจ่ายค่าโดยสาร 8 บาท สุดท้ายคิวมีเงินเหลืออยู่ทั้งหมด ______ บาท

7 จงเติมคำตอบ ราคาสิ่งของ จำนวนเงินที่จ่าย เงินทอน 150 บาท 500 บาท
85 บาท 100 บาท 45 บาท 50 บาท 30 บาท 40 บาท 15 บาท 20 บาท

8 แบบฝึกทักษะ ร้านพี่ เสื้อราคาตัวละ 70 บาท กางเกงราคาตัวละ 80 บาท
เสื้อราคาตัวละ 70 บาท กางเกงราคาตัวละ 80 บาท รองเท้าราคาคู่ละ บาท ร้านน้อง เสื้อราคาตัวละ 65 บาท กางเกงราคาตัวละ 90 บาท รองเท้าราคาคู่ละ 125 บาท หาคำตอบจากข้อความที่กำหนด (เมื่อพลอยและมุกชวนกันไปซื้อของพบร้านพี่และร้านน้อง) 1. พลอยต้องการซื้อเสื้อหนึ่ง ควรเลือกซื้อจากร้านใด เพราะเหตุใด 2. มุกต้องการซื้อทั้งกางเกงและรองเท้า ถ้ามุกเลือกซื้อกางเกงร้านพี่ และซื้อรองเท่าที่ร้านน้อง มุกต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร 3. เพื่อนของพลอยและมุก ซื้อสินค้าทุกชนิดจากร้านที่มีราคาถูกกว่า ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt เงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google