งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 สื่อการเรียนรู้ CAI เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

2 เลือกรายการ บทเรียน แบบฝึกหัด จุดประสงค์ ผู้พัฒนาบทเรียน ออกจากโปรแกรม

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระสำคัญ 1. บวกจำนวนที่เท่า ๆ กัน หลาย ๆ จำนวน เขียนแสดงได้ด้วยการคูณ 2. “ X ” เป็นเครื่องหมายการคูณ 3. จำนวนที่ได้จากการคูณเรียกว่าผลคูณ จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อกำหนดโจทย์การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลักให้ สามารถคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ กลับหน้าหลัก

4 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
ผู้พัฒนาบทเรียน นายกฤษนที บุญล้อม ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลับหน้าหลัก

5 มีหนังสือ 2 กอง กองละ 3 เล่ม มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม
การคูณ คือ การบวกจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวน “ X ” เป็นเครื่องหมายแสดงการคูณ หนังสือ 3 เล่ม หนังสือ 3 เล่ม มีหนังสือ 2 กอง กองละ 3 เล่ม มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม มีหนังสือทั้งหมด = 6 เล่ม 3 + 3 เขียนในรูปการคูณได้ดังนี้ 2 x 3 นั่นคือ = 2 x 3 = 6 กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

6 หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก
มีดอกไม้ แจกัน ใส่แจกันละ 5 ดอก มีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก มีดอกไม้ทั้งหมด = 15 ดอก เขียนในรูปการคูณได้ดังนี้ 3 x 5 นั่นคือ = 3 x 5 = 15 หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

7 ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป
ขนมปัง 5 ถาด ถาดละ 4 ชิ้น มีขนมปังทั้งหมดกี่ชิ้น มีขนมปังทั้งหมด = 20 ชิ้น เขียนในรูปการคูณได้ดังนี้ 5 x 4 นั่นคือ = 5 x 4 = 20 ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

8 เขียนในรูปการบวก คือ 4 + 4 + 4 = 12 เขียนในรูปการคูณ คือ 3 x 4 = 12
มีไก่ทั้งหมด 12 ตัว ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

9 เขียนในรูปการบวก คือ 8 + 8 = 16 เขียนในรูปการคูณ คือ 2 x 8 = 16
มีชมพู่ทั้งหมด = 16 ผล ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

10 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
จงหาผลคูณต่อไปนี้ ตัวอย่าง x 2 = = 8 1. 4 x 5 = …………………….. = 2. 7 x 2 = ………………. = 3. 6 x 4 = ………………. 4. 2 x 5 = …………………….. = 5. 9 x 2 = ………………. = 6. 7 x 1 = ………………. ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

11 ตัวอย่าง มีปูอยู่ 3 จาน จานละ 5 ตัว มีปูทั้งหมดกี่ตัว
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและการหาคำตอบ ตัวอย่าง มีปูอยู่ 3 จาน จานละ 5 ตัว มีปูทั้งหมดกี่ตัว โจทย์ให้หาอะไร มีปูทั้งหมดกี่ตัว โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง มีปูอยู่ 3 จาน จานละ 5 ตัว หาจำนวนปูทั้งหมดได้อย่างไร รวมจำนวนปูทั้งหมด ได้ดังนี้ = 15 แสดงการหาคำตอบโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ การคูณได้อย่างไร 3 x 5 = 15 ได้คำตอบเท่าไร มีปูทั้งหมด 15 ตัว ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

12 ตัวอย่าง ทอฟฟี่ถุงหนึ่งมี 6 เม็ด ถ้ามีทอฟฟี่ 4 ถุง จะมีทอฟฟี่ทั้งหมดกี่เม็ด
โจทย์ให้หาอะไร มีทอฟฟี่ทั้งหมดกี่เม็ด โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง ทอฟฟี่ถุงหนึ่งมี 6 เม็ด มีทอฟฟี่ 4 ถุง หาจำนวนทอฟฟี่ทั้งหมดได้อย่างไร รวมจำนวนทอฟฟี่ทั้งหมด ได้ดังนี้ = 24 แสดงการหาคำตอบโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ การคูณได้อย่างไร 4 x 6 = 24 ได้คำตอบเท่าไร มีทอฟฟี่ทั้งหมด 24 เม็ด ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

13 แบบฝึกหัด ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

14 1. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 x 5 5 + 5 + 5 ก. ข. ค. กลับหน้าหลัก
มีขนมเค้ก 5 กล่อง กล่องละ 3 ชิ้น มีขนมเค้กทั้งหมดกี่ชิ้น เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ การคูณได้อย่างไร ก. 3 x 5 ข. ค. กลับหน้าหลัก

15 ถูกต้องครับ เยี่ยมไปเลย ข้อต่อไป

16 ผิดครับ !! ลองใหม่ สู้ ๆ ทำใหม่

17 2. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 6 x 5 ก. ข. ค. ย้อนกลับ
แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีนักเรียน 6 คน จะมีนักเรียทั้งหมดกี่คน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ การคูณได้อย่างไร ก. ข. 6 x 5 ค. ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

18 เก่งจัง..ถูกอีกแล้ว ข้อต่อไป

19 ตอบผิดจ๊ะ ลองใหม่อีกทีนะ
ทำใหม่

20 ปักดอกไม้ใส่แจกัน 6 ใบ ใบละ 4 ดอก ใช้ดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก
3. ปักดอกไม้ใส่แจกัน 6 ใบ ใบละ 4 ดอก ใช้ดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก 24 ดอก ก. 16 ดอก ข. 14 ดอก ค. ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

21 ไชโย..ถูกนะครับ ข้อต่อไป

22 ตอบผิดครับ ทำใหม่นะครับ

23 4. 8 บาท 11 บาท 24 บาท ก. ข. ค. ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก
พ่อให้เงินลูก 3 คน คนละ 8 บาท พ่อให้เงินลูกไปทั้งหมดกี่บาท ก. 8 บาท 11 บาท ข. 24 บาท ค. ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

24 ถูกอีกแล้ว เก่งจัง ข้อต่อไป

25 อ๊ะ !! ตอบผิดจ๊ะ ลองอีกทีนะ
ทำใหม่

26 5. ห้องเรียนแต่ละห้องมีประตู 2 บาน ถ้ามีห้องเรียนอยู่ 7 ห้อง จะมีประตูทั้งหมดกี่บาน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ การบวกได้อย่างไร ก. 7 + 7 ข. 2 + 7 ค. ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

27 ถูกต้องเก่งจังเลย กลับหน้าหลัก

28 อ๊ะ !! ตอบผิดจ๊ะ ลองอีกทีนะ สู้ ๆ
ทำใหม่

29 ต้องการออกจากโปรแกรม
ใช่ ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google