งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Advance Excel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Advance Excel."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Advance Excel

2 - PMT คำนวณหาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดเวลา (Payment)
ฟังก์ชันทางการเงิน ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการเงิน มักจะเป็นการคำนวณหาค่าของเงินปัจจุบัน (PV) –อนาคต(FV) อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินที่ต้องจ่ายรายเดือน เช่น - PMT คำนวณหาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดเวลา (Payment)

3 =PMT (Rate, Nper, Pv, Fv, Type)

4 Example 07.xls นายวีรภาพ ต้องการซื้อรถยนต์ราคา 474,500 บาท สามารถผ่อนชำระได้ทุกต้นเดือน เดือนละ 3,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี อยากทราบว่านายวีรภาพจะซื้อรถยนต์ได้หรือไม่ - rate อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ดังนั้น rate ต่อเดือนคือ 12/12 = 1% - nper งวดเวลา 5 ปี (1 ปีเท่ากับ 12 เดือน) งวดเวลาคือ 5*12=60 เดือน - pv มูลค่าเงินปัจจุบันหรือเงินต้นคือ 474,500 บาท - fv มูลค่าของเงินในอนาคต (จ่ายจนหมด ค่า fv จะเป็น 0) - type มีค่าเป็น 1 (จ่ายทุกต้นเดือน)

5 FV (rate, nper, pmt, pv, type)
ฟังก์ชัน FV ย่อมาจาก Future Value เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณหามูลค่าของเงินในอนาคต รูปแบบ FV (rate, nper, pmt, pv, type) - rate อัตราดอกเบี้ยต่อปี - nper งวดเวลา (ปี) - pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด - pv ค่าเงินของการลงทุน - type มีค่าเป็น 0 (จ่ายทุกสิ้นปี) หรือ 1 (จ่ายทุกต้นปี)

6 Example 08.xls นายสะสมทรัพย์วางแผนฝากเงินจำนวน 10,000 บาท เป็นก้อนแรก จากนั้นฝากทุกสิ้นปี จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 10 ปีโดยในระหว่างนี้ไม่มีการถอนคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี อยากทราบว่าอีก 10 ปีข้างหน้าจะได้รับเงินทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเท่าใด - rate อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี - nper จำนวนปีที่ฝาก 10 ปี - pmt เงินที่ฝากเป็นรายงวด -5,000 บาท (เนื่องจากต้องจ่ายออกไป) - pv เงินทุนก้อนแรก -10,000 บาท - type มีค่าเป็น 0 (จ่ายทุกสิ้นปี)

7 Work 1. นายทวีทรัพย์เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก 5,000 บาท จากนั้นฝากทุกต้นปี จำนวน 8,000 บาท เป็นเวลา 20 ปี โดยในระหว่างนี้ไม่มีการถอนคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี อยากทราบว่าอีก 20 ปีข้างหน้าจะได้รับเงินทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเท่าใด 2. นายเพิ่มพูนมีเงินเปิดบัญชีเงินฝากจำนวน 20,000 บาท จากนั้นไม่มีการฝากเงินอีกเป็นเวลา 5 ปี ธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี อยากทราบว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะได้รับเงินทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเท่าใด


ดาวน์โหลด ppt Advance Excel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google