งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
นำเสนอผลงานตามกิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ (บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุเกิน 10 ปี) 8-9 ตุลาคม 2557

2 ประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินของแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักแห่งแรกของโลก เมื่อยืนต้นอยู่ที่อายุ และ 50 ปี และนำไปเสวนาในวันที่ 8-9 ต.ค. 2557

3 ข้อมูลแปลง สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักแปลงที่1
ปีที่ปลูก 2508 พื้นที่ 14 ไร่ จำนวนแม่ไม้ 16 แม่ไม้ ระยะปลูก 3x3 จำนวนต้นไม้ปัจจุบัน 272 ต้น

4

5 มูลค่าเป็นตัวเงินของแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์แห่งแรกของโลก
อายุ (ปี) มูลค่า (บาท) 50 2,266,219.52 45 2,060,534.32 40 1,854,849.12 35 1,649,163.92 30 1,443,478.72 25 1,237,793.52 20 1,032,108.32

6 1 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกแม่ไม้
รายการ เงิน (บาท) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกแม่ไม้ต่อต้น 4,912.16 แม่ไม้ 16 แม่ไม้ 78,594.56

7 1 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกแม่ไม้
รายการ เงิน (บาท) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 1 คน 17, (53,080/30) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 1 คน 1,321 (39,630/30) พนักงานราชการที่สามารถปีนต้นไม้สูงได้ดี 1 คน (19,430/30) พนักงานขับรถยนต์ 1 คน 1, (30,790/30) ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 คน 600 (300*2) คนนำทางและแบกสัมภาระ 1 คน 300 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก 4 คน 4,160 ( *4) รวม 9,824.32 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกแม่ไม้ต่อต้น 4,912.16

8 2 การปลูกและบำรุงรักษา อายุ 1 ปี
รายการ เงิน (บาท) งบปลูกป่า 5,390 ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ 2,225 (5,3080+3,9630)x12/500 รวม 7,615 พื้นที่ 14 ไร่ 106,610

9 3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา อายุ 2-6 ปี
รายการ เงิน (บาท) ค่าบำรุงรักษา 2-6 ปี 5,100 (1,020*5) ค่าจัดทำแนวกันไฟ 616.8 (5,140*2.4/100=123.36)*5 ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ 11,125 (2,225*5) รวม 16,841.8 พื้นที่ 14 ไร่ 235,785.20

10 4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา อายุ 7-10 ปี
รายการ เงิน (บาท) ค่าบำรุงรักษา 7-10 ปี 1,960 (490*4) ค่าจัดทำแนวกันไฟ (123.36*4) ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ 8,900 (2,225*4) รวม พื้นที่ 14 ไร่ 158,948.16

11 5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา อายุ 11-50 ปี
5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา อายุ ปี รายการ เงิน (บาท) ค่าบำรุงรักษา ปี 23,600 (590*50-10) ค่าจัดทำแนวกันไฟ 49,34.4 (123.36*50-10) ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ 89,000 (2,225*50-10) รวม พื้นที่ 14 ไร่ 1,645,481.60

12 6 ค่าเมล็ดไม้ รายการ จำนวน ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ยต่อต้น (กก.) 1.25
จำนวนต้นไม้ในแปลง (ต้น) 272 ราคาเมล็ดพันธุ์ไม้สัก (บาท/กก.) 120 รวมเป็นเงิน (บาท) 40,800

13 มูลค่าเป็นตัวเงินของแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์แห่งแรกของโลก
อายุ (ปี) แม่ไม้ ปลูกบำรุง 1 ปี บำรุง 2-6 ปี บำรุง 7-10 ปี บำรุงมากกว่า 10 ปี ค่าเมล็ดไม้ มูลค่า (บาท) 50 78,594.56 106,610 235,785.20 158,948.16 1,645,481.60 40,800 2,266,219.52 45 1,439,796.40 2,060,534.32 40 1,234,111.20 1,854,849.12 35 1,028,426.00 1,649,163.92 30 822,740.80 1,443,478.72 25 617,055.60 1,237,793.52 20 411,370.40 1,032,108.32

14


ดาวน์โหลด ppt สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google