งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ProQuest Dissertations & Theses – A&I

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ProQuest Dissertations & Theses – A&I"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ProQuest Dissertations & Theses – A&I
การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses – A&I โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย Thai Library Integrated System (ThaiLIS)

2 สารบัญ ProQuest Dissertations & Theses - A&I คืออะไร หน้าจอหลัก (Home)
วิธีการสืบค้นเอกสาร Basic Search Advanced Search Publication Search By Subject By Location หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results)

3 สารบัญ (ต่อ) หน้าแสดงเอกสาร สาระสังเขป (Abstract)
24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ (24 Page Preview) Marked List การสั่งพิมพ์ ส่งอีเมล์ บันทึกและ การถ่ายโอนรายการ บรรณานุกรม Set Up Alert

4 Content ProQuest Dissertations & Theses – A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2 ล้านระเบียน

5 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 1861
Content ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 1861 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1980 ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1988

6 ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มี ให้บริการ
Content ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มี ให้บริการ ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 60,000 ชื่อเรื่อง และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้น 12,000 ชื่อเรื่อง

7 Operators & Special characters
เครื่องหมาย ? แทนที่ตัวอักษร 1 ตัวอักษร เช่น wom?n = woman, women เครื่องหมาย * ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 หรือมากกว่า 1 ตัวอักษรขึ้นไป เช่น key* = key, keying, keyhole, keyboard เครื่องหมาย “ ” สำหรับสืบค้นในแบบกลุ่มคำ หรือวลีเมื่อมีคำค้น ตั้งแต่ สามคำขึ้นไป เช่น “cross country skiing” = “cross country skiing”

8 Search Methods Basic Search Advanced Search Publication Search

9 3. ระบุผลลัพธ์เฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเท่านั้น
Basic Search 4 1 “total quality management” or TQM 2 3 5 1. พิมพ์คำค้น 4. คลิกปุ่ม Search 2. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 5. เพิ่มรูปแบบการสืบค้น 3. ระบุผลลัพธ์เฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเท่านั้น

10 Advanced Search 1 2 3 6 4 5 1. พิมพ์คำค้น 2. ระบุเขตข้อมูล
climat* change* 3 greenhouse 6 4 5 1. พิมพ์คำค้น 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุเวลาตีพิมพ์และเฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเท่านั้น 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search

11 Advanced Search ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้นหรือคลิกที่ Browse
เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ

12 2. หรือ คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ
Publication Search By Subject 1 2 3 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของหัวเรื่อง 2. หรือ คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในหัวเรื่องนั้น

13 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 2. คลิกเลือกประเทศที่สนใจ
Publication Search By Location 1 2 3 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 2. คลิกเลือกประเทศที่สนใจ 3. คลิกที่ชื่อสถาบัน หรือ View documents เพื่อเรียกดูเอกสาร

14 Search Results 4 1 2 3 1. จำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบ
2. คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูเนื้อหาโดยละเอียด 3. แสดง 24 หน้าแรก 4. ปรับปรุงการสืบค้น

15 Refine Search พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขจากคำค้นเดิมและสืบค้นใหม่อีกครั้ง

16 คลิกเพื่อสั่งพิมพ์ หรือส่งข้อมูลเอกสารนี้ทางอีเมล์
Abstract คลิกเพื่อสั่งพิมพ์ หรือส่งข้อมูลเอกสารนี้ทางอีเมล์

17 More Like This ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เช่น หัวเรื่อง(Subject) เดียวกัน เป็นต้น

18 24 Page Preview 1 2 1. คลิกเลือกเฉพาะหน้าที่ต้องการของวิทยานิพนธ์ หรือ
2. แสดงวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 24 หน้า

19 Document

20 Marked List 2 1 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ
2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ

21 คลิกเลือก Print, Email หรือ Export เอกสารที่ได้เลือกไว้
My Research คลิกเลือก Print, หรือ Export เอกสารที่ได้เลือกไว้

22 Create your bibliography
1 2 3 1. เลือกรูปแบบข้อมูล 2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก หรือ Print หรือ Download

23 Email marked documents
1 2 3 4 5 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 4. ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ 2. เลือกเขตข้อมูล 5. คลิก Send 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะจัดส่งทาง

24 คลิกเลือกรูปแบบในการ Export
Export citations คลิกเลือกรูปแบบในการ Export

25 Create a web page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

26 Create a web page : Download
1 2 1. คลิกเมนู File 2. คลิก Save as

27 Create a web page : Email
1 2 1. ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง 2. คลิก Send

28 Create a web page : Edit 2 1 1. แก้ไขข้อมูล 2. คลิก Update

29 Set Up Alert 1 2 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้นเพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุงใหม่ ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert

30 ProQuest Dissertations & Theses - A&I


ดาวน์โหลด ppt ProQuest Dissertations & Theses – A&I

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google