งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สรุป ProQuest Dissertation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สรุป ProQuest Dissertation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สรุป ProQuest Dissertation & Theses ปรับปรุงล่าสุด 20/01/53

2 •สารสนเทศที่ให้บริการคือ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท •จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก •เนื้อหาครอบคลุมสหสาขา •ให้บริการสืบค้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 1861 •ไม่มีบริการเอกสารฉบับเต็ม Full Text •ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้ใช้ เนื้อหาในภาพรวม

3 •Browse การไล่เรียงชื่อสิ่งพิมพ์ตาม •ตามสาขาวิชา (Subject) เช่น วิศวกรรม เป็นต้น •ตามที่ตั้งของมหาวิทยาลัย (Location) เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น •การสืบค้นด้วยคำสำคัญทำได้ 2 วิธี •Basic Search และ Advanced Search •หลักเกณฑ์การสืบค้น •คำค้นตั้งแต่สามคำขึ้นไปเชื่อมโดย AND •คำเชื่อมที่ใช้ได้แก่ AND, OR, NOT, PRE/1 และ Within3 •สัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ “…”(quotation mark), Wildcard ได้แก่ * และ ? วิธีการสืบค้นข้อมูล

4 รายการผลลัพธ์ การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย •สั่งพิมพ์ •อีเมล •บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ •จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรง เช่น EndNote, RefWorks เป็นต้น •ถ่ายโอนเข้าใน EndNote Web


ดาวน์โหลด ppt โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สรุป ProQuest Dissertation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google