งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31/10/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31/10/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31/10/50

2 Blackwell Synergy เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักพิมพ์ Blackwell Publishing ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านสิ่งพิมพ์และ เป็นพันธมิตรกับองค์กรทางด้านการศึกษา การแพทย์มากกว่า 650 องค์กร ภายในฐานข้อมูลรวบรวมวารสาร มากกว่า 850 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชา ทางด้าน Physical Sciences, Life Sciences, Medicine, Social Sciences และ Humanities ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มใน รูปแบบของ HTML และ PDF

3 ฐานข้อมูล Blackwell-Synergy แบ่งเป็น 2 Collection ได้แก่ (1) Humanities and Social Science : ครอบคลุมสาขา Arts & Humanities, Business, Economics, Finance, Accounting, Math, Stats, Law, Social & Behavioral Science (2) Science and Medicine : ครอบคลุมสาขา Medicine, Health Sciences, Live & Physical Sciences, Agricultural & Animal Sciences, Eneering & computing

4 วิธีการ สืบค้น 1.Browse 2.Search by citation 3.Search by word  Quick Search  Advanced Search  CrossRef Search

5 เลือกรูปแบบของการไล่เรียงสิ่งพิมพ์ เช่น All Journals By Subject BrowseBrowse

6 เลือกหัวเรื่องที่สนใจ จากนั้นคลิกเลือกชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ BrowseBrowse

7 คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ BrowseBrowse

8 1. เลือกรูปแบบของการแสดงเอกสาร เช่น Abstract, Full Text BrowseBrowse 2. คลิกที่ Add to favorite journals เพื่อจัดเก็บวารสารเล่มโปรด 1 2

9 12113 คลิกเลือกชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ และใส่ข้อมูลรายการอ้างอิง เช่น ปีที่ (Volume), ฉบับที่ (Issue) และ เลขหน้า (Page) จากนั้นคลิก GO Quick Link

10 1. พิมพ์คำค้นแล้วคลิก GO 1 2. เลือกการสืบค้นแบบ Advanced Search 2 Quick Search

11 Advanced Search 213 1. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 2.ระบุคำค้น 3. ระบุคำเชื่อม

12 Advanced Search (ต่อ) 4 5 6 8 4. เลือกสืบค้นเฉพาะชื่อวารสารหรือวารสารทั้งหมด5. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 6. ระบุปีที่พิมพ์7. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์8. คลิก Search 7

13 1. จำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง 1 2. เลือกรูปแบบของการแสดงเอกสาร เช่น Abstract, Full Text HTML/PDF 2 Search Results

14 ส่งอีเมล์บทความ ดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม บอกรับบริการการแจ้งเตือน (Alert) เมื่อมีการอ้างอิงบทความนี้ AbstractAbstract

15 Full Text HTML

16 Print, Save Full Text PDF

17 พิมพ์ชื่อคำค้นแล้วคลิก Save Search เพื่อบันทึกผลการสืบค้น Saved Search

18

19 CrossRef เป็นการสืบค้นข้ามสำนักพิมพ์อื่นที่เป็นสมาชิกที่ร่วมในโครงการ พิมพ์คำค้นและคลิกปุ่ม Search “operating systems” CrossRef Search

20 เลือกรายการที่ต้องการ CrossRef Search

21 1 2 1. คลิกที่ Register2. พิมพ์รายละเอียดสำหรับลงทะเบียน RegisterRegister

22 My Synergy

23


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31/10/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google