งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 ABI/Inform หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน บริหารจัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 4,000 ชื่อ เรื่อง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขา บริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 30,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้ เพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการ จัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น Content

3 ฐานข้อมูล ABI/INFORM มีการแบ่งออกเป็น 3 ฐานข้อมูลย่อย ดังนี้ 1. ABI/Inform Global 2. ABI/Inform Trade & Industry 3. ABI/Inform Dateline Content

4 ABI/Inform Global ครอบคลุมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง จากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นในภูมิภาคต่างๆของโลก สามารถ สืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 2,000 รายชื่อ และให้เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1971 - ปัจจุบัน Content

5 ABI/Inform Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ความเชื่อถือในแหล่งข้อมูลประเภท ข่าวสารทางการค้าและทางอุตสาหกรรมหลักๆ นอกจากนี้ยังรวมถึง การศึกษาและเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การขนส่ง ปิโตรเคมี และอื่นๆ สามารถสืบค้น บทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,140 รายชื่อ ตัวอย่างวารสาร เช่น : Candy Industry, Airline Industry Information, Global Cosmetic Industry, Hospital Business Week, R & D Content

6 ABI/Inform Dateline ฐานข้อมูลที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นและสิ่งพิมพ์ระดับภูมิภาค ทางบริหารธุรกิจที่หาได้ยากเข้าไว้ พร้อมด้วยข่าวสารเกี่ยวกับ บริษัทท้องถิ่น บทวิเคราะห์ในตลาดท้องถิ่น เป็นต้น ตัวอย่างวารสาร เช่น : Crain’s Chicago Business, Business Journal-Central New York, Smart Business Pittsburgh, Sacramento Business Journal, Texas Business Review Content

7 • Databases Selected • Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) • Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) • Topic Guide (ไล่เรียงตามกลุ่มหัวเรื่อง) • Browse Featured Content (ไล่เรียงตามเนื้อหาทางธุรกิจ) • Publication Search (ไล่เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์) Content

8 Databases Selected เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น แล้วคลิก Continue

9 5 3 1 4 2 Basic Search 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุระยะเวลา 3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 4. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น5. คลิกปุ่ม Search

10 12 6 5 3 Advanced Search 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น6. คลิกปุ่ม Search 4

11 ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้น เช่น ค้นหาจากหัวเรื่อง (subjects) โดยคลิกที่ Look up subjects เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ Advanced Search

12 Topic Guide 3 1 2 4 5 1. ใส่หัวเรื่องที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบการแสดงผล 3. คลิก Find Term 4. คลิก View เพื่อดูบทความ 5. คลิก Narrow เพื่อดูหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง

13 1. คลิก browse the subject directory 2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูบทความ 3 2 1 Topic Guide

14 Browse Featured Content คลิกเลือกไล่เรียงตามลักษณะเนื้อหาที่สนใจ

15 Publication Search 2 3 1 4 1. พิมพ์บางส่วนของชื่อสิ่งพิมพ์ 2. คลิก Search 3. หรือ เลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 4. เลือกรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่สนใจ

16 1. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากวารสารเล่มที่เลือก 2. จำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ที่ต้องการ 3. หรือ เลือกดูจากฉบับที่ต้องการ 1 2 3 Publication Search

17 1. จำนวนผลลัพธ์ที่พบ 2. คลิกเลือกประเภทของเอกสาร 3. เลือกรูปแบบการจัดเรียงผลลัพธ์ 4. คลิกชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูเอกสาร 5. หรือ เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็ม6. ปรับปรุงการสืบค้น 4 1 52 3 6 Search Results

18 พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงแก้ไขจากคำค้นเดิมและสืบค้นใหม่อีกครั้ง Refine Search

19 1. สั่งพิมพ์ อีเมล คัดลอก URL (Copy Link) หรือ อ้างอิงเอกสารนี้ (Cite This) 2. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็ม หรือ Full Text 3. ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น Subject เดียวกัน เป็นต้น 2 1 3 Document View

20 Marked List 2 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ 1

21 My Research คลิกเลือกสั่งพิมพ์ อีเมล หรือ ถ่ายโอนบรรณานุกรมของเอกสารที่เลือกไว้ได้

22 1 2 3 1. เลือกรูปแบบข้อมูล 2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก Email, Print หรือ Download Create your bibliography

23 1 2 3 6 Email marked documents 4 5 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม2. เลือกรูปแบบข้อมูล 3. เลือกรูปแบบอีเมลที่จะจัดส่ง 4. ระบุอีเมลที่ต้องการจัดส่ง 5. ใส่หัวเรื่องและข้อความที่จะส่ง 6. คลิก Send Email

24 Export citations คลิกเลือกรูปแบบการถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรม

25 Create a web page คลิก Download เพื่อจัดเก็บ, Email เพื่อส่งอีเมล, หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

26 1 1. คลิกที่เมนู File 2. คลิก Save Page As เพื่อบันทึกข้อมูล Create a web page: Download 2

27 1 2 1. พิมพ์ข้อมูลเพื่อส่งอีเมล2. คลิก Send Email Create a web page: Email

28 2 1 1. แก้ไขข้อมูล 2. คลิก Update Create a web page: Edit

29 1 1. คลิก Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้น เพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุง ใหม่ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมล เมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert Set Up Alert 2

30


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google