งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50 การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library

2  ACM คืออะไร  หน้าจอหลัก (ACM HomePage)  การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse)  Journals  Magazines  Transactions  Proceedings  Newsletters  Publication by Affiliated Organizations  Special Interest Groups (SIGs) สารบัญ

3  วิธีการสืบค้น  Quick Search  Advanced Search  CrossRef Search  หน้าแสดงรายการผลลัพธ์ (Search Results)  หน้าแสดงเอกสาร (Detail & Features)  การพิมพ์/บันทึกเอกสารฉบับเต็ม (Print & Save) สารบัญ (ต่อ)

4 ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการ ประชุม ที่จัดพิมพ์โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาของเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นรายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป review และบทความฉบับ เต็มตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการ ประชุม ที่จัดพิมพ์โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาของเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นรายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป review และบทความฉบับ เต็มตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน IntroductionIntroduction

5 Browse the Digital Library Quick Search Advanced Search Search Methods

6 HomepageHomepage

7 คลิกเลือกสิ่งพิมพ์เพื่อสืบค้น BrowseBrowse

8 1. เลือกรายชื่อวารสาร 2 1 2. พิมพ์คำค้นเพื่อสืบค้นเฉพาะเนื้อหาภายใน ACM Journal Browse : Journals

9 2 1 1.เลือกเล่มและฉบับที่ต้องการ 2. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากชื่อวารสารที่เลือก Browse : Journals

10 1 2 1. เรียกดูบทความจากวารสาร 2. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากวารสารเล่มที่เลือก

11 Browse : Magazines

12

13

14 Browse : Transactions

15

16

17 Browse : Proceedings

18

19

20 Browse : Newsletters

21

22

23 Browse : Affiliated Organizations

24

25

26 Browse : Special Interest Groups

27

28 • สืบค้นเป็นวลีใช้เครื่องหมาย “ ” เช่น “software development” • ต้องการสืบค้นจากเขตข้อมูลใช้ : เช่น abstract : telecommunication • ใช้เครื่องหมาย + มีความเช่นเดียวกับคำเชื่อม AND • ใช้เครื่องหมาย - มีความเช่นเดียวกับคำเชื่อม NOT พิมพ์คำค้นลงในช่องว่าง และคลิกปุ่ม SEARCH “information literacy” Quick Search

29 1. ใส่คำค้นในช่อง all :ปรากฎคำค้นทั้งหมดในเอกสารเดียวกัน, any : ปรากฎคำค้นคำใดคำหนึ่งหรือทั้งหมดในเอกสารเดียวกัน และ none : ไม่ต้องการให้คำเหล่านั้นปรากฎอยู่ในเอกสาร 4. คลิก SEARCH3. ระบุเขตข้อมูล 1 4 2 information literacy 3 2. ระบุชื่อบุคคลที่ปรากฏในส่วน:ผู้แต่ง หรือ ผู้ที่ Edit หรือ ผู้ที่ Review เอกสาร Advanced Search

30 1. เลือกสืบค้น Exact : แบบเฉพาะเจาะจง หรือ Expand : ส่วนใดส่วนหนึ่ง และใส่ เลข ISBN หรือ ISSN 2. หรือ เลือกสืบค้นแบบเฉพาะเจาะจง หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง และใส่ เลข DOI 3. คลิก SEARCH 12 3 0818620242587051587053 Advanced Search

31 1.ใส่ชื่อสำนักพิมพ์ 2. ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์3. กำหนดระยะเวลา 4. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ 5. ใส่ผู้สนับสนุนการประชุม 6. ใส่สถานที่จัดประชุม 7. ระบุปีจัดประชุม8. คลิก Search 1 2 3 4 5 6 7 8 ACM Press queue USACM “united states” 1999 Advanced Search

32 1.ใส่ Classified2. ใส่หัวเรื่อง 3. ใส่คำสำคัญ 4. คลิกเลือกการเข้าถึงข้อมูล (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง)5. คลิก Search 1 2 3 4 5 H.2 Database process Advanced Search

33

34

35 3 2 1 Search Results 1. คำค้นที่ใช้และจำนวนผลลัพธ์2. เลือกจัดการหน้าจอแสดงผล 3. แสดงรายละเอียด

36 Detail & Features

37

38

39

40

41 Print, Save Print & Save

42 CrossRef Search

43 CrossRef เป็นการสืบค้นข้ามสำนักพิมพ์อื่นที่เป็นสมาชิกที่ร่วมในโครงการ พิมพ์คำค้นและคลิกปุ่ม Search computer CrossRef Search

44


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google