งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ.อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
ผลการให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ปี 2555 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

2 Monitor ในส่วนที่ให้บริการตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเป็นหลัก คือ
การติดตามวัดผล ปี 2555 Monitor ในส่วนที่ให้บริการตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเป็นหลัก คือ กลุ่มประชาชนทุกสิทธิที่มีข้อบ่งชี้ ดังนี้ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 โรค(ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) ผู้สูงอายุ> 65 ปี ขึ้นไปทุกคน

3 ผลการดำเนินงาน ระดับสปสช.เขต ปี 2555
ลำดับ สปสช.เขต เป้าหมายกลุ่มปชช. ผลการบริการ ร้อยละ 1 12 165,845 144,886 87.36% 2 5 210,486 178,876 84.98% 3 185,863 155,763 83.81% 4 8 215,349 178,907 83.08% 232,227 192,623 82.95% 6 326,496 270,611 82.88% 7 256,027 210,520 82.23% 158,017 128,772 81.49% 9 10 222,898 178,636 80.14% 276,872 221,132 79.87% 11 218,676 171,068 78.23% 204,429 155,702 76.16% 13 165,004 102,776 62.29% 14 ส่วนกลาง 5,811 6,261 107.74% รวม 2,844,000 2,296,533 80.75%

4 ผลการดำเนินงาน สปสช.เขต 8 อุดรธานี ปี 2555
ลำดับประเทศ จังหวัด เป้าหมายกลุ่มปชช. ผลการบริการ ร้อยละ 21 หนองบัวลำภู 24,816 21,920 88.33% 22 เลย 13,626 12,021 88.22% 24 อุดรธานี 56,356 49,588 87.99% 25 หนองคาย 17,125 14,918 87.11% 46 นครพนม 35,668 28,824 80.81% 60 บึงกาฬ 11,071 8,447 76.30% 61 สกลนคร 56,687 43,189 76.19% รวม 215,349 178,907 83.08%

5 หน่วยบริการ เป้าหมาย(ประชาชน) ปี 55 ร้อยละ
รวมผลงานปี 55 ร้อยละ โรงพยาบาลอุดรธานี ## ( ) 8,064 6,739 83.57 โรงพยาบาลหนองวัวซอ ## ( ) 2,116 1,555 73.49 โรงพยาบาลเพ็ญ ## ( ) 5,036 4,505 89.46 โรงพยาบาลสร้างคอม ## ( ) 842 732 86.94 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ## ( ) 1,096 991 90.42

6 โรงพยาบาลหนองหาน ## (13410004) 3,984 4,269
107.15 โรงพยาบาลทุ่งฝน ## ( ) 1,919 1,619 84.37 โรงพยาบาลไชยวาน ## ( ) 2,597 1,704 65.61 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ## ( ) 842 688 81.71 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ## ( ) 3,436 2,984 86.85

7 โรงพยาบาลกุดจับ ## ( ) 2,329 2,024 86.90 โรงพยาบาลบ้านผือ ## ( ) 3,592 2,947 82.04 โรงพยาบาลน้ำโสม ## ( ) 2,041 1,674 82.02 โรงพยาบาลนายูง ## ( ) 913 893 97.81

8 โรงพยาบาลกุมภวาปี ## (13410003)
9,844 9,781 99.36 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง ## ( ) 0.00 โรงพยาบาลโนนสะอาด ## ( ) 2,863 2,537 88.61 โรงพยาบาลศรีธาตุ ## ( ) 1,822 1,381 75.80 โรงพยาบาลวังสามหมอ ## ( ) 1,894 1,675 88.44 โรงพยาบาลหนองแสง ## ( ) 1,126 864 76.73


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google