งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 25 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ
25 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ ณฐกร ทองส่งโสม NT Consulting Service

2 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 1
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 1 ฝึกนิสัย แยกแยะให้ได้ ระหว่าง "อยากได้" กับ "จำเป็น"

3 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 2
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 2 ฝึกนิสัย "มีเงินสดค่อยซื้อ"

4 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 3
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 3 ทุกครั้งที่รับรายได้ “ให้รางวัลตัวเองด้วยการออม” ทันที

5 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 4
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 4 ทำบันทึกการเงิน "รายรับ-รายจ่าย" ทุกวัน

6 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 5
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 5 ไม่จำเป็นอย่าก่อหนี้ ถ้าต้องก่อหนี้ให้ “ก่อแต่หนี้ดี ลดหนี้เลว” ลงเหลือศูนย์"

7 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 6
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 6 ซื้อของที่อยากได้ “เดือนละ 1 ชิ้น” และ “ตั้งงบไว้จำกัด”

8 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 7
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 7 Living below your means “กินอยู่ต่ำกว่าฐานะเสมอ”

9 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 8
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 8 ข้าวของที่ซื้อมาเพราะ “เผลอใจ” หรือเพราะ “อยากได้” สุดขีด ให้วางไว้ในจุดที่มองเห็นง่ายๆ

10 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 9
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 9 เวลาดูโฆษณาสินค้าราคาแพงจัด โปรดท่องไว้ว่า ดีแล้วล่ะที่เรา “ไม่รวยเว่อร์”

11 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 10
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 10 “แลกเปลี่ยนของ” กันบ้าง ไม่ต้องควักกระเป๋าซื้อมันซะทุกอย่าง แถมไม่ต้องเก็บให้รกบ้านมากนัก

12 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 11
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 11 มองหา “มอเตอร์ไซค์พูล” เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

13 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 12
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 12 แสดงตน ให้ทุกคนรู้ว่า คุณเป็นคน “ชอบของใช้มีประโยชน์” “ไม่ชอบของฟุ่มเฟือย”

14 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 13
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 13 “ออกกำลังกาย” เป็นประจำ กินอาหาร ดีๆ ดีกว่าการ “เข้าโรงพยาบาล”

15 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 14
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 14 เปลี่ยนจาก “เครื่องสำอางยี่ห้อแพง” มาใช้พวก “สมุนไพร ธรรมชาติ”

16 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 15
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 15 หัด “ซ่อมแซมของใช้ในบ้านเอง” สนุกกับการตกแต่งบ้าน ทาสี ทำของใช้บางอย่างเอง

17 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 16
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 16 “ทำกับข้าวกินเอง” แทนการ “ซื้อกับข้าวถุง” อาจจะได้ปริมาณมากกว่า

18 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 17
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 17 ลดคุณภาพ ของใช้สิ้นเปลือง ลง เพื่อลดค่าใช้จ่าย

19 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 18
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 18 ตรวจใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ความผิดพลาดแบบ “จ่ายเกิน” มากกว่าผิดพลาดแบบ “จ่ายขาด”

20 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 19
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 19 เวลาจะรับ บริการติดตั้งหรือซื้อของชิ้นใหญ่จ่ายเยอะซักให้ละเอียดว่านอกจากราคาตามที่ โฆษณาขายแล้วให้พนักงานขาย รวมราคาค่าอะไรต่างๆให้หมดก่อนจ่าย

21 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 20
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 20 เครื่องใช้อิเล็กโทรนิกส์หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้ “เลือกที่ตกรุ่น” ไปแล้วหน่อยนึง

22 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 21
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 21 รวมกันซื้อของ “แพ็คใหญ่” หรือของ “ชนิดเติม”

23 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 22
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 22 กลับจากทำงาน ช้อปปิ้งหรือ ไปเที่ยว “หยอดเหรียญ 5 บาท หรือ 10 บาท” ใส่กระปุกทุกครั้ง

24 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 23
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 23 เวลาช้อปปิ้ง เดินเลียบๆ เคียงๆ เล็งดู “ระยะห่าง” ก่อนรอบแรก เพื่อลด “ความเกรงใจแม่ค้า”

25 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 24
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 24 ร่วมกันซื้อของมาใช้ “อย่ามุ่งหวังกำไรกันเอง”

26 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 25
หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ # 25 นึกถึงความสุขที่ “ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” มากกว่าการ “ใช้ชีวิตแบบไม่เพียงพอ”


ดาวน์โหลด ppt 25 หนทางแห่งความพอเพียง ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google