งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ

2 ระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์

3

4

5 บันทึกการนำส่งงบการเงิน

6

7

8 การจัดเก็บงบการเงิน

9

10 การบันทึกข้อมูลงบการเงิน

11 ข้อมูลงบการเงิน

12 การจัดเก็บบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

13 บันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

14

15 การจัดเอกสารภาพทางทะเบียน

16

17 การบันทึกข้อมูลทางทะเบียน
- ชื่อนิติบุคคล - สถานะ - วันที่จดทะเบียน - กรรมการ/ผู้เป็นหุ้นส่วน - อำนาจกรรมการ/ หุ้นส่วนผู้จัดการ - ทุนจดทะเบียน - สัญชาติผู้ถือหุ้น/จำนวนหุ้น - ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ - จำนวนวัตถุประสงค์และ รายละเอียดวัตถุประสงค์ (3 ข้อหลัก)

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt 1. การบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google