งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2555
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ โดย นางสาวไพดาว แสนดวงดี ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

2 ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2555
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2555 ร่วม ทำบุญเลี้ยง เจ้าที่ ต้นน้ำแม่หาด และเจ้าที่ ในโครงการ บ้านเล็กฯดอยดำ วันที่ 24 มิถุนายน 2555 ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตนำราษฎร ออกนอกพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมอบรม การแปรรูป ผ้าปัก/ผ้าทอที่ ศฝช.ดอยดำ

3 ปฏิบัติงานในศูนย์ วันที่ 7-11 มิ.ย. 2555
ปฏิบัติงานในศูนย์ วันที่ มิ.ย. 2555 เสียบยอดมะม่วง และ ปรับปรุงป้ายหน้าศูนย์ฝึกฯ

4 ปฏิบัติงานในศูนย์ วันที่ 7-11 มิ.ย. 2555
ปฏิบัติงานในศูนย์ วันที่ มิ.ย. 2555 ร่วม ปรับปรุง ป้ายหน้า ศฝช.เชียงราย

5 ร่วมจัดสถานที่ ปฐมนิเทศ นักศึกษา ปวช. 13 มิถุนายน 2555

6 ร่วมปฐมนิเทศ นักศึกษา ปวช. 14 มิ.ย. 2555
ร่วมปฐมนิเทศ นักศึกษา ปวช. 14 มิ.ย. 2555

7 ปฏิบัติงานในพื้นที่ 15-27 มิ. ย
ปฏิบัติงานในพื้นที่ มิ.ย ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆศูนย์การเรียน

8 ปฏิบัติงานในพื้นที่ 15-27 มิ. ย
ปฏิบัติงานในพื้นที่ มิ.ย ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆศูนย์การเรียน ซ่อมประตูบ้านพัก

9 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ปลูกแฝกในแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ หลังศูนย์การเรียน

10 ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการทำเครื่องเงิน (เครื่องประดับเงิน)
ติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์การทำเครื่องเงิน

11 ปฏิบัติงานในพื้นที่ - ร่วมกับกรมการข้าวและนักเกษตรในพระองค์
- เพาะเมล็ดข้าวนาโยนเพื่อทดลองปลูกในแปลงนาสาธิตของโครงการฯ ข้างๆ พลับพลา ทรงงาน

12 ปฏิบัติงานในพื้นที่ - ร่วมกับหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการ,กรมการข้าวและนักเกษตรในพระองค์ สำรวจ พื้นที่ที่จะปลูกกาแฟ ผืนใหม่ และสำรวจแปลงนาของราษฎรในโครงการฯ

13 ปฏิบัติงานในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ โครงการฯ ดอยดำ ร่วมกับหน่วยร่วม

14 ร่วมจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำบุญสืบชะตาโครงการฯและร่วมทำบุญ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ร่วมจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำบุญสืบชะตาโครงการฯและร่วมทำบุญ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555

15 เส้นทางขึ้นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยดำ

16 แผนปฏิบัติงานเดือน กรกฏาคม 2555
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ 1 เดินทางออกพื้นที่ สู่ ศฝช.ชร.นำราษฎรเข้าร่วมอบรมการแปรรูปผ้าปัก/ผ้าทอ 2 ร่วมอบรมการแปรรูปผ้าปัก/ผ้าทอ 3 4 5 - ร่วมอบรมการแปรรูปผ้าปัก/ผ้าทอ - นำราษฎรกลับพื้นที่ อ.เวียงแหง 6 - นำราษฎรกลับเข้าพื้นที่ โครงการฯบ้านดอยดำ 7 ปฏิบัติงานในพื้นที่ 8 - เดินทางสู่ศฝช.เชียงราย เพื่อเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 9 ประชุมประจำเดือน 10 11 เดินทางกลับเข้าพื้นที่ 12 ติดตามการดำเนินงาน การแปรรูปผ้าปัก/ผ้าทอ 13 14 15 16 17 18 ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการทำเครื่องประดับเงิน 19 20 21 22 23 ปฏิบัติงานใน ศฝช.เชียงราย 24 25 26 27 28 วันหยุดประจำเดือน 29 วันหยุดประจำเดือน 30 วันหยุดประจำเดือน 31 วันหยุดประจำเดือน


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google